Gepubliceerd op 24 september 2018

Dreigend ontslag? Hier moet je aan denken.

Er zijn verschillende voorbeelden te bedenken waarom je als werknemer in de situatie belandt dat je arbeidsovereenkomst dreigt ontbonden te worden. Een langdurig conflict met je werkgever, een reorganisatie, onenigheid met je leidinggevende, bedrijfseconomische redenen, het zijn enkele voorbeelden die kunnen resulteren in een dreigend ontslag. Hieronder enkele praktische zaken waar je rekening mee dient te houden.  

De Praktijk.

Wanneer je weet of voelt dat het niet goed gaat met het bedrijf waar je werkzaam bent, bestaat de kans dat je om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen. Er zijn echter ook andere kenmerken waardoor je het vermoeden kunt krijgen dat er ontslag voor je dreigt. Je kunt hierbij denken aan;

  • Je wordt extra onder druk gezet en er wordt dusdanig veel van je gevraagd dat je eigenlijk niet in staat bent om te slagen.
  • Er worden je zaken aangerekend die niet kloppen en deze worden vastgelegd, het zogenaamde `dossier opbouwen`.
  • Je wordt zonder duidelijke redenen ineens van je vaste taken afgehaald en wordt niet meer betrokken bij belangrijke zaken die voorheen wel met je werden overlegd.
  • Tijdens je functioneringsgesprek komen er zaken aan de orde die nooit met je zijn gecommuniceerd. Er ontstaat een arbeidsconflict.

Zomaar enkele situaties die er toe kunnen leiden dat je geconfronteerd wordt met ontslag. Het is dan goed om vooraf enige kennis van zaken te hebben waar je rekening mee dient te houden als het moment zich aandient.

De verschillende ontslagprocedures

In hoofdzaak bestaan er 3 procedures voor ontslag.

– Ontslag met wederzijds goedvinden
– Ontslag via het UWV
– Ontslag via de kantonrechter

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wil je er samen met je werkgever wel uitkomen om tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst te komen, dan spreken we over `ontslag met wederzijds goedvinden`. In dit geval ga je met je werkgever om tafel en leg je de gemaakte afspraken vast over bijvoorbeeld, uitbetaling resterende vakantiedagen of over je ontslagvergoeding. Dit wordt vastgelegd in de zogenaamde beëindigingsovereenkomst. In de meeste gevallen heb je hierna gewoon recht op een WW-uitkering.

Ontslag via het UWV

Ben je bijvoorbeeld al langer dan twee jaar ziek geweest of bevindt het bedrijf zich in zwaar weer waardoor ontslag om bedrijfseconomische redenen moet worden aangevraagd, dan kan je werkgever een ontslagprocedure starten via het UWV. Het wordt aanbevolen hier altijd tegen in verweer te gaan. Uiteindelijk bepaalt het UWV of je wel of niet ontslagen mag worden. Ben je het oneens met de uitkomst, kun je altijd nog in hoger beroep gaan.

Ontslag via de kantonrechter

In geval van een verstoorde arbeidsrelatie of conflict is er de mogelijkheid om naar de kantonrechter te gaan. Een vervelende en meestal lange weg. Voor de werkgever ook vaak een lastige omdat er moeten worden aangetoond (dossier) dat ontslag de enige mogelijkheid is. Het is raadzaam om zeker in deze gevallen juridisch advies in te winnen.

Recht op vergoedingen

Per 1 juli 2015 hebben werknemers in principe recht op een transitievergoeding. Er zijn echter uitzonderingen. Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?.

Win altijd advies in!

In alle hierboven beschreven gevallen doe je er goed aan altijd juridisch advies in te winnen. Ook al denk je in het gunstigste geval er goed uit te komen. Je weet immers nooit in welke situatie je belandt en je hebt vaak meer rechten dan waar je welli

Onze partners