Gepubliceerd op 3 februari 2020

Wat werkt er eigenlijk van de huidige HRM-praktijken?

Over het boek

Samenstellers Jurre Valk en Luca Laguna zijn de eersten om toe te geven dat hun boek HRM heden en morgen niet het eerste boek over HRM is. Wel vullen zij een lacune door niet alleen de HRM-praktijken van nu en morgen in kaart te brengen, maar ook door op een rij te zetten welke praktijken effectief zijn. Niet voor niets luidt de ondertitel van hun boek Evidence-based practice and practice-based evidence: Valk en Laguna bespreken geen HRM-theorieën, maar gaan in hun boek op zoek naar bewijs voor wat in de praktijk werkt.

Het succes van een organisatie is in hoge mate afhankelijk van de bijdrage van alle individuen daarin – tegenwoordig wellicht zelfs meer dan ooit, want ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en flexibilisering vergroten alleen maar de uitdaging om een omgeving te creëren waarin mensen hun potentieel kunnen inzetten op een manier die zowel henzelf als de organisatie ten goede komt. Dat maakt HRM tot een van de belangrijkste organisatiekundige kennisgebieden van vandaag. En toch zijn er nog weinig HRM-handboeken die in beeld brengen welke HRM-praktijken daadwerkelijk effectief zijn.

De samenstellers van HRM heden en morgen besloten daarom om een handboek te creëren dat HRM-professionals in de praktijk verder helpt. “Wat wij tot nu toe misten, was een boek dat ingaat op wat van al die bestaande HRM-praktijken nu eigenlijk wel en niet werkt”, vertelt Valk. “We willen met dit boek een bijdrage leveren aan de professionalisering van de HRM-praktijk door niet alleen een overzicht te bieden van bestaande HRM-praktijken, maar ook van wat de beste HRM-praktijken zijn.”

De opdracht die Valk en Laguna zichzelf gaven, bleek een grote uitdaging. “Dat heeft twee oorzaken”, zegt Laguna. “Enerzijds is HRM een relatief jong vakgebied. Het heeft daardoor een korte geschiedenis van onderzoek. Anderzijds is het een multidisciplinair vakgebied waarin onderzoek gefragmenteerd en vanuit verschillende onderzoeksdisciplines plaatsvindt. Bovendien speelt binnen de HRM-praktijk de unieke organisatiecontext een grote rol. Dat bemoeilijkt het doen van algemene uitspraken over wat wel en niet werkt in specifieke situaties.”

Toch wisten Valk en Laguna inzicht te verkrijgen in die hamvraag, daarbij geholpen door vele HRM-experts uit België en Nederland die werkzaam zijn op het snijvlak van praktijk, onderwijs en onderzoek. In tien hoofdstukken zetten zij de praktijken uit centrale HRM-thema’s op een rij. Elk hoofdstuk zoekt vervolgens antwoorden op de vraag wat onderzoek inmiddels heeft opgeleverd aan kennis over wat wel en niet werkt. Daarnaast bevat elk hoofdstuk cases over nieuwe HR-praktijken, allemaal afkomstig uit organisaties die ernaar streven om hun HRM-praktijk evidence-based te maken.

HRM heden en morgen is nuttig voor elke positief-kritische HRM-manager en -functionaris die is geïnteresseerd in het bewijs voor de effectiviteit van de HR-instrumenten en -interventies die zij toepassen. Ook voor aankomende HRM’ers biedt dit boek uitkomst, omdat het een inkijkje geeft in de HRM-uitdagingen van vandaag en morgen. Zo kunnen zij zich snel oriënteren op het vak, wat ertoe kan bijdragen dat zij van nieuwsgierige bachelor- en master-studenten uitgroeien tot kundige, kritische en onderzoekende professionals.

Over de samenstellers

Jurre Valk werkt als business development manager bij de Hogeschool van Amsterdam. In die rol vertaalt hij professionaliseringsbehoeften uit de beroepspraktijk naar passende programma’s die een leven lang ontwikkelen ondersteunen. Daarnaast werkt hij als docent HRM en draagt hij als bestuurslid van het Landelijk Opleidingen Overleg HRM bij aan het vernieuwen van het opleidingsprofiel voor de bachelor HRM-opleidingen in Nederland.

Luca Lopes de Leão Laguna werkt sinds 2007 voor de Hogeschool van Amsterdam. Zij is als docent verbonden aan de opleiding HRM en als onderzoeker aan het lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management (gHRM). Sinds 2014 is zij promovenda en doet onderzoek naar Onderzoekend werken in de HRM-praktijk: onderzoek als professionaliseringinstrument van Human Resource Management

Algemene informatie: Titel: HRM Heden en Morgen. Evidence-based practice and practice-based evidence. Prijs: € 39,95 (incl. btw) ISBN: 9789462156609. Onder redactie van: Jurre Valk en Luca Lopes de Leão Laguna. Bestellen bij PWnet.nl/boeken of de erkende boekhandel.

Onze partners