Gepubliceerd op 7 juni 2018

‘Verduurzaming kantoorpanden moet in hoger tempo’

Omdat de overheid in wet- en regelgeving steeds meer stuurt op energiereductie, zal de vastgoedmarkt ook verder moeten verduurzamen. In 2023 verplicht de overheid alle kantoren om minimaal energielabel C te hebben. Feit: als vastgoedeigenaren nu geen actie ondernemen, dan kunnen ze weleens achter aan de rij komen te staan. “Daardoor halen ze de doelstellingen in 2023 niet én missen ze de kans op groot financieel voordeel.”

Aan het woord is Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Energy Solutions. “In Nederland staan nu zo’n 68.000 kantoren waarvan 55.000 nog helemaal geen energielabel hebben. In vijf jaar tijd moeten ze dat wel hebben en dus moet iedereen aan de slag.” Jan-Maarten zegt dat het maken van tempo daarin geen overbodige luxe is omdat er per jaar ‘slechts’ 11.000 panden energiezuinig gemaakt kunnen worden. “Er is in Nederland door het tekort aan technisch personeel simpelweg niet meer capaciteit. Bovendien levert een vroege start ook maximaal rendement op. Door een kantoor naar minimaal label C te upgraden, kan er nog tot het jaar 2023 worden geprofiteerd van de zgn. Greenpremium. Dit houdt in dat de vastgoedeigenaar gemiddeld, ruim 8% hogere marktwaarde per vierkante meter en 10% hogere huurinkomsten ontvangt ten opzichte van de ontvangsten die niet-duurzame gebouwen opleveren.”

“Daarnaast is het snel inplannen van de verduurzamingsmaatregelen in een meerjarenonderhoudsplan kosteneffectief”, vervolgt Jan-Maarten. “Deze dient als leidraad voor de vervangingsinvesteringen. Door de noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen te koppelen aan het plan, borgt de vastgoedeigenaar dat ze zo veel mogelijk worden meegenomen in de standaard werkzaamheden.”

Uitstel→ Prijsverhogingen

“Ten derde leidt uitstel van het besluit om richting label C te gaan tot prijsverhogingen”, legt Jan-Maarten uit. “Het opstellen van een plan van aanpak tot het nieuwe label duurt gemiddeld een half jaar, afhankelijk van de te verwachten labelsprong. Het uitstellen van deze verduurzaming zal leiden tot hogere prijzen door een tekort aan de al eerdergenoemde uitvoeringscapaciteit. De tarieven gaan omhoog.” Het is de belangrijkste missie van dit moment om het bedrijfsleven te triggeren daadwerkelijk die stap te gaan maken. “Wij willen daarover graag in gesprek”, zegt hij. “Wij hebben veel expertise en ervaring opgedaan in het vakgebied. We weten hoe gebouwen zijn ontworpen en welk label eraan gehangen kan worden. Daardoor weten we hoe de stappen naar label C gemaakt kunnen worden. Bovendien hebben we alle kennis in huis over de mogelijke subsidies en fiscaliteiten. Natuurlijk weten onze technische experts ook precies welke maatregelen en activiteiten op de agenda gezet moeten worden om label C te kunnen bereiken.”

2030: van gas los

Jan-Maarten is blij dat er in Nederland nu veel meer werk wordt gemaakt van het in de praktijk brengen van duurzaamheid, op basis van wet- en regelgeving. “Maar let op… In 2023 zijn we er nog niet. In 2030 dienen alle gebouwen minimaal label A te hebben. En in 2030 wordt de gaskraan in Groningen 100% dichtgedraaid. Dit gaat allemaal veel verder dan label C. Je kunt er niet meer omheen. Het is daarom een absolute noodzaak om nu al plannen te maken hoe je dit gaat halen.” Natuurlijk zijn de gebouwen van Unica zelf ook op weg naar de juiste labels. Jan-Maarten stipt het pand van Unica in Amsterdam op de Gyroscoopweg aan. “Dat was label G, nu heeft het label A. En ons hoofdkantoor in Hoevelaken brengen we naar energieneutraal in de komende 5 jaar waarbij we de gasketels er ook uit gaan halen. Dat doen we op basis van onze werkwijze: denken, doen en garanderen.” “We voelen ons verantwoordelijk voor de energiebesparingen van het bedrijfsleven en de verdere verduurzaming van de samenleving,” zo besluit hij. “Er is voor niemand een weg meer terug.”

Unica Energy Solutions
www.unica.nl

Tekst: Jerry Helmers / Fotografie: Blinkfotografie

Onze partners