Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Proactief meedenken over de arbeidsbehoefte

foto_8-9_optOlympia in Gorinchem behoort tot de uitzendkantoren met de hoogste groei van het land. Dat succes is niet alleen te danken aan de aantrekkende conjunctuur, maar vooral aan de verbreding van de dienstverlening en de doelgroep. Werkgevers doen ook steeds vaker voor de invulling van hogere functies een beroep op Olympia en het kantoor adviseert en functioneert tevens als verlengstuk van de HR-afdeling.

De arbeidsmarkt reageert altijd met vertraging op het aantrekken van de economische groei, maar daarbinnen is de uitzendbranche weer de eerste om van die groei te profiteren. Ook Olympia Gorinchem noteerde in 2014 en 2015 een omzetstijging, maar met 30% was de toename zó groot dat de verbetering van de regionale arbeidsmarkt alleen onvoldoende was om die te verklaren. Directeur-eigenaar Romano Fava kan dat wel: “Wij bieden bedrijven meer mogelijkheden dan vóór de crisis. Tegenwoordig kloppen ze bijvoorbeeld niet meer enkel voor de traditionele vacatures bij ons aan. Ook voor functies op managementniveau blijken wij de juiste kandidaat voor hen te kunnen vinden. Omgekeerd is ook het aantal uitzendkrachten dat via ons werkt gegroeid. De vijver waarin wij vissen is zowel omvangrijker als dieper geworden.”

Minder routine, meer aandacht
Maar Olympia Uitzendbureau Gorinchem is niet ‘zomaar’ een aantrekkelijke partner geworden voor werkgevers en werkzoekenden. Toen Fava in 2010 het bedrijf overnam heeft hij het eerst grondig moeten reorganiseren. Tot dan was het een versnipperd en arbeidsintensief opererende firma, met vier panden in evenzoveel plaatsen in de regio en elf fulltimers in dienst. “De focus op branches en regionale accenten is gebleven, maar de tijd dat mensen een uitzendkantoor inliepen is voorbij. We hebben de afzonderlijke vestigingen gesloten en tegelijk een grote automatiseringsslag gemaakt. Hierdoor kunnen we nu met negen mensen – alles bij elkaar zes Fte’s – wat we voorheen met bijna twee keer zoveel medewerkers deden – en dat bij een aanzienlijk groter volume. We zijn veel procesmatiger gaan denken en werken. Dat heeft ertoe geleid dat we veel minder energie en tijd kwijt zijn aan routineuze handelingen en dus meer aandacht kunnen besteden aan de eigenlijke inhoud van de opdracht.”

Kennisvoorsprong vergroten
Het zijn niet alleen minder medewerkers, het zijn ook andere. Wilma de Gier is als enige van het oude team overgebleven. Zij is als vestigingsmanager in Gorinchem verantwoordelijk voor een hoge uniforme en daadkrachtige invulling van de processen en doelstellingen. Maar ook haar – louter vrouwelijke – collega’s hebben elk hun eigen terrein. “We hebben bijvoorbeeld een mkb-team en een inhouse-team, waarvan de inhouse intercedenten enkele dagen per week inpandig bij onze opdrachtgevers allerlei werkzaamheden op het gebied van planning en HR-management verrichten”, zegt Wilma. “Anderen hebben dan weer een specifieke kennis van het bedrijfsleven in bepaalde delen van onze regio, zoals Vianen, Sliedrecht of Leerdam. Olympia is een franchiseorganisatie met ondernemers. Dat leidt tot een gepassioneerde instelling, waarbij iedere ondernemer keihard werkt voor zijn of haar eigen zaak. Bij ons is die passie doorgesijpeld in de hele organisatie. We hebben er stuk voor stuk plezier in onze opdrachtgevers optimaal te bedienen. Dat leidt ertoe dat je steeds meer kennis opbouwt, en binnen Olympia Gorinchem krijgen we alle vrijheid om die kennisvoorsprong op andere Uitzendbureaus te vergroten. Voor de werkelijk gespecialiseerde vragen, bijvoorbeeld op juridisch gebied, kunnen we gelukkig een beroep doen op de experts binnen de landelijke organisatie van Olympia. Zo hoeven we op een vraag of verzoek nooit te antwoorden dat we het niet weten.”

Flexwerkers binden
Het terugplooien op één vestiging impliceert echter niet dat de medewerkers zich ook daarbinnen opsluiten, integendeel. “Voor een optimale match tussen kandidaat en werkgever is het belangrijk dat we de bedrijfscultuur bij onze opdrachtgever kunnen opsnuiven”, zegt Romano Fava. “Daarom leggen we veel bedrijfsbezoeken af. Dat was al zo bij het invullen van ‘traditionele’ functies, dat geldt ook voor de nieuwe die er bij zijn gekomen. In feite volgen we met onze veranderde organisatiestructuur en nieuwe manier van werken de evolutie van de arbeidsmarkt zelf. De behoefte aan flexibiliteit bij bedrijven is toegenomen en tegelijk willen ze een bepaalde groep flexwerkers meer aan zich binden. Daardoor is ook de rol die uitzendorganisaties kunnen spelen belangrijker geworden. Maar, dan moeten die uitzenders die rol wel kunnen vervullen, dus méér kunnen bieden dan ze tot nog toe gewend waren te leveren. Wij komen aan die hogere verwachtingen tegemoet door meer een partnership aan te gaan met opdrachtgevers. We wachten niet meer noodzakelijk tot dat moment dat we een vacature krijgen aangeboden. We denken mee met werkgevers hoe we proactief kunnen inspelen op hun arbeidsbehoefte. En omgekeerd doen we dat ook bij werkzoekenden. Steeds meer goed gekwalificeerde krachten weten ons blijvend te vinden en laten ons meedenken over het verscherpen van hun werknemersprofiel en het opwaarderen van hun kennis en vaardigheden.”

Inspelen op evoluties
Op de arbeidsmarkt voltrekt zich een stille revolutie. Het aantal vacatures stijgt, het aantal werklozen daalt. Na een jarenlange afkalving van de werkgelegenheid ten gevolge van de financiële crisis en de erop volgende recessies is de arbeidsmarkt zich al sinds meer dan twee jaar aan het herstellen, zoals dat ‘normaal’ is na elke historische depressie in de economie. Maar daaronder voltrekken zich andere, structurele veranderingen die geleidelijk een revolutionair karakter verkrijgen. Bedrijven vergroten hun flexibele schil, werknemers gaan van project naar project en zoeken niet langer die onvindbare baan voor het leven. Robotisering en digitalisering doen traditionele functies verdwijnen of van inhoud veranderen. Olympia Uitzendbureau Gorinchem speelt op beide evoluties perfect in. Wie op korte termijn een vacature wil laten invullen is hier aan het goede adres, wie zijn organisatie toekomstbestendiger wil helpen inrichten net zozeer.

Tekst: Jeroen Kuypers / Fotografie: Marco Magielse 

Onze partners