Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Vijf tips om beter personeel te selecteren!

Goede werknemers leveren veel meer op dan gemiddelde. Investeren in goed personeel betaalt zich dus snel terug. In kwaliteit, in resultaten en vaak ook in minder gedoe. Goede sollicitanten verwachten dan wel een professioneel selectieproces. De ervaring leert dat daarbij gemakkelijk winst te behalen valt door wat extra aandacht te besteden aan de volgende onderdelen in het selectieproces.

1. Maak het plaatje helder!
Neem de tijd om na te denken over de vraag: wat voor iemand heb ik eigenlijk echt nodig? Wat moet deze nieuwe werknemer gaan realiseren? Binnen welke context moet ie dat gaan doen? En wat voor vaardigheden en competenties heeft hij daarvoor nodig? Wat vaak geweldig helpt om dit plaatje scherp te krijgen is de volgende gedachteoefening: wat doen de écht goede presteerders in mijn organisatie nou anders dan de gemiddelde? Wat maakt het verschil?

2. Vis in de goede vijvers
Gebruik de juiste kanalen om die mensen te vinden die in je plaatje passen. Soms moet je die goede kandidaat ‘los weken’ van zijn huidige functie. De beste kandidaten kijken vaak niet naar vacatures want zij hebben al een goede baan. Die moet je dus actief benaderen. Grote kans echter dat de ideale kandidaat wel actief is op social media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. De kunst is om verschillende wervingskanalen slim te combineren.

3. Selectiecommissie: kijk door ‘dezelfde bril’
Kent u dat? Een commissie waarin de leden allemaal hun eigen idee hebben van de ‘juiste kandidaat’? Deel het ‘plaatje’ dus met de mensen die gaan selecteren. Natuurlijk hebben die commissieleden ook de vaardigheid om er in een gesprek achter te komen welke kandidaat het best in dat plaatje past. Een korte training in de STAR techniek (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) en oefenen met LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) levert onmiddellijk resultaat. Het samenstellen van zo’n commissie vraagt ook wat aandacht. Wie moeten daaraan deelnemen? Leidend principe moet in ieder geval zijn: kwaliteit. Een goede voorbereiding is hier het halve werk!

4. Breng de sollicitant objectief in beeld
Een professioneel selectieproces is natuurlijk meer dan het voeren van een goed gesprek. Hoe goed we dat ook doen, we ontkomen niet aan eerste indrukken en andere menselijke inkleuring. De inzet van tests en vragenlijsten voegt aantoonbaar waarde toe. Intelligentietests en persoonlijkheidstests kunnen krachtige voorspellers zijn. Natuurlijk onder voorwaarde dat die valide en betrouwbaar zijn.

5. Geef je sollicitant feedback!
Natuurlijk is het teleurstellend als je als sollicitant afgewezen wordt. In een goede procedure hebben ook deze sollicitanten toch wat meegekregen. Aandacht voor hun emotie, maar vooral ook goede en eerlijke feedback op hun presentatie waar ze hun voordeel mee kunnen doen. Daarmee worden deze afgewezenen soms toch ambassadeur van uw organisatie! En niet te vergeten: geef altijd antwoord aan iedere sollicitant, ook als u hem of haar niet uitnodigt voor een gesprek.

Het aannemen van de verkeerde persoon kost u veel geld en verspilde energie. Dus bereid u goed voor en weet wat u vraagt! Lukt dat niet, schakel dan professionele ondersteuning in! «

Ellen Sinke
eigenaar HR Consultancy B.V.
www.hr-consultancy.nl

Fotografie: Els Swart

Onze partners