Gepubliceerd op 8 mei 2018

De metamorfose van het reïntegratiebureau

“Wij hebben het afgelopen jaar een beoordeling van 8.6 behaald op het keurmerk Blik op Werk. Dan heb je het dus over doelgericht gemeten tevredenheid van cliënten. Daar zijn wij enorm trots op.”

Tekst: Theo Bennes

Ontwikkeling in de reïntegratiemarkt
Aan het woord is André de Lizer, operationeel directeur van HypoVisie Twente in Hengelo. “Van oorsprong is HypoVisie Twente een reïntegratiebureau. De afgelopen jaren vormden voor de markt van reïntegratiebureaus een roerige periode. Er zijn er inmiddels dan ook heel wat gesneuveld. Begin vorig jaar stond HypoVisie voor de keuze: als wij willen overleven, wat wordt dan onze koers? Men realiseerde zich dat men het bedrijfsleven moest gaan benaderen, maar hoe?”

De organisatie heeft toen André de Lizer benaderd, die uiteindelijk in april 2017 is gestart als directeur. “Inhoudelijk was HypoVisie Twente goed bezig” vertelt hij. “Ze waren alleen geen ondernemers. De koers die vervolgens is ingezet, heeft behoorlijk vruchten afgeworpen. De ontwikkelingen spreken voor zich: in een tijd van een jaar zijn we van de oorspronkelijke drie+ personeelsleden gegaan naar een team van tien vaste medewerkers. Bovendien hebben we inmiddels een franchise in Meppel, HypoVisie Noord, en opent in mei HypoVisie Gelderland in Arnhem. We zullen de komende tijd dan ook blijven uitbreiden in franchisevorm – de focus ligt nu op Amsterdam, waarbij we nadrukkelijk onze eigen identiteit blijven uitstralen.”

Werken met preferred partners
Hij legt uit dat HypoVisie werkt met zogeheten preferred partners, een bestand van circa 20 specialisten in verschillende disciplines: “Wij hanteren een business model waarbij preferred partners kunnen inschrijven op projecten die ik voor HypoVisie heb binnengehaald.”

De organisatie richt zich op aspecten van goed werkgever- en werknemerschap als persoonlijke en teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling (verbeteren en vernieuwen) en cultuurverandering t.b.v. groei en commercie, maar ook op reïntegratie en outplacement, sport, gezondheid en vitaliteit, en diverse masterclasses. Talentontwikkeling, gezondheid en geluk bij het zoeken naar werk staan daarbij centraal.

André de Lizer: “Waar het oorspronkelijke deel van ons team zich focust op hun core business, reïntegratie, doen de ‘nieuwe’ teamleden dat op de nieuwe dienstverlening. Daarbij hebben we het onder meer over ICT-projecten – met 100% baangarantie, en een groot aantal HRM-scans en maatwerk ontwikkelingstrajecten, stuk voor stuk bedoeld om de duurzame inzet van medewerkers te verhogen. Uiteindelijk resulteert dat in hogere productiviteit en betere resultaten voor het betreffende bedrijf.”

Vinger op de zere plek
“Wij zijn in korte tijd enorm gegroeid, en daar zijn we trots op” vervolgt hij. “Ik maak de vertaalslag van onze interventies en dienstverlening naar omzet en groei van bedrijven. Wij leggen in praktijksituaties de vinger op de zere plek, iets wat bedrijven en/of managementteams vaak niet doen. Ondernemers vinden het lastig om daarmee om te gaan; ze durven dikwijls niet in te grijpen, omdat ze de mensen hard nodig hebben. Als derde partij kunnen wij echter confronterende zaken wel benoemen en zeggen waar het op staat.”

HypoVisie Twente helpt zowel organisaties als individuen om zich meer proactief op te stellen en de beïnvloeding van hun eigen wereld en doelstellingen te vergroten. Naast het dichter bij elkaar brengen van mens en organisatie, werknemers beter laten functioneren en/of begeleiden bij het zoeken naar passend werk.

“Wij hanteren een min of meer holistische gedachte. Ik stoor mij dan ook aan gemeentes die niet meer dan het voor de hand liggende investeren in mensen c.q. een doelgroep. Het stimuleren van mensen die zich in de ondergrens bevinden, is van groot belang. Elk individu dat middels die aanpak vervolgens op weg wordt geholpen, is weer één geval winst. Dat mogen we met z’n allen nooit onderschatten.”

HypoVisie Twente
Zaagstraat 7
7556 MX  Hengelo
tel. 088 – 0300411
www.hypovisie.com

Onze partners