Gepubliceerd op 15 oktober 2019

Masterstudenten gaan bedrijfsleven helpen bij circulaire bedrijvigheid

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is van start gegaan met een voltijds Master Circulaire Economie. Studenten leren in theorie, maar vooral in de praktijk, om bedrijven en organisaties te helpen om toekomstbestendig te ondernemen.

Opleidingsmanager Ellen Burger vertelt over de aanloop: “Het idee was om een doorstroom masteropleiding te starten voor studenten met een economische bachelor op een thema dat er toe doet. Er bleek al de nodige kennis binnen de HAN te bestaan over circulaire economie en meervoudige waardecreatie. Hoe ontwikkelen we de skills van studenten zodat ze op dit gebied het verschil kunnen maken en de transitie naar circulaire economie kunnen aanjagen? Dat was voor ons de drive om er samen iets moois van te maken.” Het gaat om een ‘bekostigde master’; daarvoor is gewoon collegegeld verschuldigd en niet de enorme bedragen die voor een commerciële master moeten worden neergeteld.

Goedkeuring

Zo’n master Circulaire Economie kan een hogeschool niet zomaar beginnen. Het Ministerie van Onderwijs moet goedkeuring geven voor de bekostiging en het programma moet worden geaccrediteerd. Dat gebeurde ook. Programma Manager Circulaire Economie Frank Croes: “Het Ministerie vindt dat onze aanvraag voldoet aan een maatschappelijke behoefte. Dat kwam niet uit de lucht vallen. We zijn in gesprek gegaan met ondernemers om de behoefte te peilen. Ellen Burger: “We moeten enerzijds voldoen aan criteria van bestaande opleidingen, maar anderzijds ons ook onderscheiden. Dat is een spanningsveld, maar we zijn er in geslaagd. Onze sterke punten zijn dat we ten eerste enorm praktijkgericht zijn: studenten gaan het hele jaar bij ondernemers met een praktijkvraagstuk aan de slag. Verder leveren de studenten geen masterthese af, maar ze worden beoordeeld op een portfolio met daarin producten die ze maken voor de ondernemers.” Het werkveld blijft betrokken bij de master. Zo is duurzaamheidsmanager van het jaar Geanne van Arkel bereid gevonden om voorzitter te worden van onze Werkveld Advies Commissie. In de commissie zitten experts op het gebied van de circulaire economie.”

Aanbevelingen

Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder van woningbouwcorporatie Wonion ziet wel wat in de aanpak van de HAN. Hij verwelkomt dit jaar twee masterstudenten in zijn organisatie. “Als organisatie denken en werken we heel erg op productniveau. We zoeken de frisse blik om net die extra stap te kunnen maken. Dat kan zijn in een technisch aspect, de bedrijfsvoeringskant, bij onze klanten of in samenwerking met onze ketenpartners. Laat jonge mensen daar maar eens kritisch naar kijken en aanbevelingen doen. We doen al het nodige op het gebied van de circulariteit. Maar ik ben ervan overtuigd dat de studenten met nieuwe ideeën komen. Dat lijkt een hele moeilijke opdracht, maar ik denk dat er genoeg kansen zijn”, schat Gerrolt Ooijman in.

Idealisme

Masterstudent Allard Huisman is na zijn studie Bedrijfskunde het werkveld in gegaan. Gedurende deze periode kwam hij er achter dat hij waarde wil toevoegen en deel wil uitmaken van de transitie naar een circulaire economie. Niet alleen is het huidige systeem volgens hem niet houdbaar, ook komt er een stuk idealisme aan te pas. Zo zag hij tijdens de reizen die hij maakte enorme bergen plastic afval langs de kant van de weg. Ook raakte hij ervan onder de indruk dat de mensheid al halverwege het jaar alle grondstoffen die de aarde kan leveren heeft opgebruikt. “Er zit zeker een stukje idealisme bij mijn studiekeuze”, benadrukt hij. Hij is enthousiast over het gegeven dat hij niet gedwongen wordt om uitsluitend conceptueel aan de slag te gaan, maar snel de praktijk in mag.

Bedrijfsvoering

Masterstudent Nick Riksen begon vol verwachtingen aan de opleiding: “Wat haal ik eruit? Het gaat in de economie om meer dan alleen geld verdienen. Dat moeten bedrijven zich realiseren. Privé hield ik me er al mee bezig door van alles over het onderwerp te lezen. Maar ik miste de kennis om dat circulaire denken te implementeren bij bedrijven. Om ze te overtuigen van een andere manier van bedrijfsvoering. Die kennis en die handvatten wil ik tijdens dit studiejaar en deze stage verwerven.”

Gedragsverandering

Lynn van der Heyden is persoonlijk sterk geïnteresseerd in de sociale kant van de masteropleiding. Hoe overtuig je bedrijven en organisaties? “We leren nu over het model dat je daarbij gebruikt. We leren mensen in het bedrijfsleven na te denken over wát ze doen en waarom. Het teweeg brengen van gedragsverandering vind ik een interessant aspect van de opleiding. Welke skills heb je nodig om die gedragsverandering te laten plaats vinden? Hierbij is het belangrijk om het voortouw te nemen, zonder een autoritaire rol aan te nemen.”

Compliment

Voor student Saskia Groenendijk woog zwaar bij haar studiekeuze dat sterk wordt uitgegaan van de individuele kwaliteiten van de student. Niet alleen van hun vaardigheden, maar ook van de theoretische kennis die ze al hebben opgebouwd gedurende hun bachelorfase. Ze heeft logistieke- en economische kennis in haar bagage. Voor een farmaceut boog ze zich al over supply chain beheer. Saskia Groenendijk: “Deze master is echt een goed voorbeeld van een opleiding op maat. We hebben elk vanuit onze eigen achtergrond gedurende dit jaar invloed op de onderwerpkeuzes en de aan te leren vaardigheden. Er is geen vast keurslijf waar we in moeten gaan passen. Dat is wat mij betreft een compliment waard.”

Co-creatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
www.han.nl/mce

Tekst: Paul de Jager
Fotografie: Sharon Willems

Onze partners