Gepubliceerd op 2 april 2020

Stagediscriminatie helpt niemand

Stagediscriminatie raakt mij én onze samenleving op meerdere vlakken. Zakelijk: omdat we door discriminatie onvoldoende gebruik maken van het beschikbare arbeidspotentieel op een toch al krappe arbeidsmarkt. Persoonlijk: omdat ik sommige studenten zie worstelen met deze vorm van discriminatie. Dat raakt me. Studenten die uitgesloten worden, zien hun droombaan onbereikbaar worden. Dat leidt tot teleurstelling en frustratie maar ook tot een negatieve schoolervaring en uitval van talentvolle (jonge) mensen.

“Komt het hier dan echt zo veel voor?”, wordt mij regelmatig gevraagd. Precies weten we het niet. Maar de cijfers van de Rijksoverheid spreken voor zich: bijna 24% van de mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moet vier keer of vaker solliciteren voor een stage, tegenover 11% van hun autochtone medestudenten. In één keer een stage vinden lukt 68% van de autochtone mbo-studenten, terwijl dat bij mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond 48% is. Stagediscriminatie werkt verlammend en demotiverend op het moreel van huidige én toekomstige studenten. Tegelijkertijd hangt er stilte rond stagediscriminatie.

Als ROC Nijmegen zetten wij ons actief in om te bewerkstelligen dat studenten een stage-/werkplaats vinden en niet worden gediscrimineerd. In het manifest ‘Iedereen Gelijkwaardig’ dat we vorig jaar hebben opgesteld om stagediscriminatie tegen te gaan, spreken wij ons expliciet uit tegen alle vormen van discriminatie. We stimuleren onze studenten om het bespreekbaar te maken wanneer zij zich tijdens hun stage of op school niet veilig, niet geaccepteerd of gediscrimineerd voelen. Hiermee willen wij bijdragen aan het bieden van gelijke kansen en een positieve leer- en schoolervaring.

Ik ben ervan overtuigd dat een positieve schoolervaring eraan bijdraagt dat meer mensen zich betrokken voelen bij onze samenleving. Met onze partners uit het bedrijfsleven leveren we zo tegelijk een bijdrage aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee mag doen. Precies de opdracht die wij hebben op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Anja Hagenaars Onderwijsdirecteur Economie ROC Nijmegen roc-nijmegen.nl

Onze partners