Gepubliceerd op 2 december 2016

Genium Group werkt aan 
gezonde bedrijfstoekomst

Een gezonde toekomst voor bedrijven. Dat staat de partners van Genium Group voor ogen. Ze leveren al bijna twintig jaar diensten op het gebied van corporate finance, strategie & organisatie en subsidies.

Overnames


Tonnie Coenen is fusie overnamespecialist en oprichter van Genium Group. Hij vervult bij overnames een sleutelrol tussen bedrijf en investeerder. Zijn uitgangspunt: “beide partijen moeten hetzelfde doel hebben en tevreden zijn over de deal.” Bij zo’n bedrijfsovername komt veel kijken. Er zijn financiële aspecten, de markt verandert steeds én er zijn de emoties bij de verkopende partij. Op dit moment is kapitaal goedkoop. Investeerders melden zich vaak buiten de bank om bij bedrijven. “Ik spar met de ondernemer over wat hij wil en wat mogelijk is, ik kan een waardering van het bedrijf maken. Omdat ik een groot netwerk van investeerders heb, kan ik snel geschikte partijen bij elkaar brengen.” “Tot en met het opmaken van de contracten door juristen blijf ik het proces volgen”, vertelt hij.

Organisatie ontwikkeling


Walter Koeleman is organisatie adviseur en oprichter van Genium Group. Hij zag de afgelopen jaren zo’n 250 bedrijven van binnen en van buiten en verbindt financiële kennis breed en vanuit ervaring met bedrijfs-, product- en marktkennis. In nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding maakt hij plannen voor een gezonde en betere toekomst. Dat kan gaan om groeiplanning en bedrijfsuitbreiding als het goed gaat of om overlevingsstrategie uitstippelen en herstructureren als er sprake is van zwaar weer. Hij geeft een voorbeeld: “Voor een onderdeel van een groot ingenieursbureau bracht ik – samen met de bedrijfsleiding- de missie in kaart. We zorgden ervoor dat alle activiteiten consequent voortvloeiden uit die missie. Welke opdrachten doen we wel en wat doen we niet. Die strategie zorgde ervoor dat het bedrijfsonderdeel marktleider werd.” Hij geeft nog een tweede voorbeeld: “Technici zijn over het algemeen introverte mensen. Ze ontwerpen een prachtig nieuw product en verwachten dat er belangstelling voor is. Ze zijn productgericht in plaats van marktgericht. Ik heb ze geleerd om zich in de markt te verdiepen. Waar heeft de klant behoefte aan? Dat is best een omslag in hun denken. Maar het werkt wel.”

Subsidies


Arthur Vaanhold tekent voor de subsidietak van Genium Group. Europees, nationaal, regionaal en lokaal bieden overheden een scala van steunmaatregelen voor bedrijven. Het gebeurt vaak dat bedrijfsleiders hiervan niet op de hoogte zijn en daardoor heel wat geld mislopen. Milieuzaken, bedrijfsadvies, opleidingen, tewerkstelling, investeringen, de oprichting van een bedrijf, innovatie, export, het zijn allemaal bedrijfsaspecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidies. Arthur Vaanhold: “Ze zijn er voor ondernemers en het zou zonde zijn hiervan geen gebruik te maken. Of een bedrijf al dan niet recht heeft op een bepaalde subsidie hangt af van de grootte van het bedrijf, de plaats waar ze gevestigd is, de juridische vorm, enzovoort. Veel bedrijven hebben geen tijd om dit zelf uit te pluizen. Geen probleem. Wij doen dit graag.” Genium Group ziet het als taak ervoor te zorgen dat bedrijven maximaal profiteren van de mogelijkheden die subsidies bieden. De groep gaat op zoek naar die steunmaatregelen waarvoor het bedrijf in aanmerking komt. Genium Group neemt de zorg uit handen: van het opsporen van subsidie-opportuniteiten via het begeleiden van de aanvraag tot de daadwerkelijke verwerving van de subsidie. «

Genium Group Nederland

www.genium.nl

Onze partners