Gepubliceerd op 13 oktober 2020

“Elke investering is gericht op het versterken van de veerkracht van de stad”

“De verleiding is groot om Nijmegen financieel gezien ‘op slot’ te zetten tijdens een crisis. De toekomst is onzeker en wie zuinig is heeft wat voor later. Maar wij willen die keuze niet maken omdat inwoners en ondernemers juist op dit moment concrete steun nodig hebben. Ondanks grote financiële onzekerheden is er op dit moment gelukkig ruimte om de effecten van coronamaatregelen te dempen. Dus doen we extra investeringen of halen die naar voren. In het totaal maken we bijna 25 miljoen euro hiervoor vrij.”

De Nijmeegse wethouder van Financiën en Economie, Monique Esselbrugge, staat bekend als iemand die streng maar rechtvaardig ‘het stedelijke huishoudboekje’ van de stad bewaakt. Toch wil ook zij geld uit trekken voor investeringen. “Ik vind het belangrijk dat we nu iets doen om de crisisgevolgen te verminderen, maar we doen dat wel slim. Er moet een korte termijn effect zijn, maar zeker ook een lange termijn effect. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten en zijn we na de crisis in staat om sneller op te krabbelen en verder te werken aan de toekomst van Nijmegen. Daarnaast kijken we steeds naar cofinanciering vanuit andere overheden. Zo maken we geld met geld. Een mooi voorbeeld is het stationsgebied waar versneld woningen en werkruimte kunnen worden gerealiseerd omdat onze investering meer dan verdubbeld wordt met geld van de provincie en het Rijk. Dat levert werk op voor bedrijven en zorgt ervoor dat we op de langere termijn woningnood aanpakken en interessante werklocaties toevoegen. Daar ben ik als wethouder Economie heel blij mee. Als wethouder Financiën let ik er op dat de gemeente een voldoende stevig spaarpotje overhoudt om onvoorziene klappen op te vangen. Ook omdat niemand precies weet hoe de coronasituatie zich verder ontwikkelt.”

Veerkracht

Een substantieel deel van de zogenoemde gemeentelijke impulsgelden, gaat naar het ondersteunen en versterken van de lokale economie. “Dat klopt. Ik hoor dagelijks verhalen van ondernemers die in één klap een groot deel van hun omzet zijn kwijtgeraakt. Sommigen redden het helaas niet, maar gelukkig zijn er toch veel ondernemers die het met kunst- en vliegwerk lukt om het hoofd boven water te houden. Het valt me trouwens op dat de meeste mensen die ik spreek vooral hun zorgen kwijt willen en zeker niet de hand zomaar ophouden. Dat vind ik zo mooi aan onze ondernemers. Ze gaan ervoor, zoeken zelf naar creatieve oplossingen en tonen veerkracht. Zoals de baas van Philips ooit zei: ‘ondernemen is niks voor bange mensen’. Dat geldt zeker in de crisis waar we nu inzitten. Als lokale overheid hebben we niet de middelen om al die zorgen weg te nemen, maar we moeten wel zo flexibel mogelijk meedenken en samen met ondernemers zoeken naar manieren om deze rotsituatie te overleven.”

De gemeente lanceerde al een aantal ‘noodpakketten’ waarmee extra ruimte werd gecreëerd voor directe, praktische ondersteuning van ondernemers. Dat varieerde van aangepaste openingstijden voor supermarkten en bredere terrassen voor horeca tot het inrichten van een centraal punt waar ondernemers elke dag met al hun vragen of voor ondersteuningsregelingen terecht konden. Nu is er dus ook oog voor de toekomst. “Dat is heel belangrijk”, stelt Esselbrugge, “deze crisis gaat een keer voorbij, dus moeten we als stad aan de toekomst blijven werken. Dat hoor ik van veel ondernemers die juist nu vooruit denken. Digitalisering, andere businessmodellen, scholing en omscholing, nieuwe samenwerkingsverbanden, allemaal zaken waar nu extra veel beweging in zit. Daar kunnen we als overheid bij helpen.”

Digitaal overleven

De coronacrisis maakte de afgelopen maanden extra duidelijk dat het voor ondernemingen van levensbelang is om aandacht te besteden aan digitalisering. Esselbrugge: “Een flink deel van het midden- en kleinbedrijf is daar niet klaar voor. Sommige ondernemers hebben razendsnel een webshop opgezet, maar dat lukt lang niet iedereen. Nu is de tijd om dat structureel op te zetten en zaken als privacy, data-opslag en beveiliging goed te regelen, zodat ondernemers klaarstaan als alles straks weer normaler is. Het regionale en Nederlandse mkb ziet meegaan in digitalisering vooral zelf als absolute noodzaak voor de toekomst van hun organisatie. Toch is het voor veel mkb-bedrijven een grote stap om die mogelijkheden echt te benutten. Het ontbreekt aan geld, tijd en kennis. Daardoor blijven kansen op innovatie en groei liggen. Daarom heeft Nijmegen al eerder geld vrij gemaakt om stadsvouchers voor digitalisering beschikbaar te stellen. Maar het probleem speelt in de hele regio dus heeft Nijmegen het initiatief genomen om samen met de 17 andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen een voorstel in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met dat plan kunnen we honderden midden en kleinbedrijven in de regio helpen bij vragen en investeringen in digitalisering. In samenwerking met ondernemers, ondernemersverenigingen, de provincie Gelderland en het Rijk moet daarvoor 1,6 miljoen euro beschikbaar komen via een MKB-Deal voor de periode 2021-2023. Bij het opstellen van het plan zijn ondernemers en ondernemersverenigingen uit de regio betrokken zodat het echt aansluit bij de behoefte.”

Lokale economie

“We hebben in 2019 samen met ondernemers een actiegerichte economische visie gemaakt. Niet lullen, maar poetsen zou je kunnen zeggen. Inmiddels ziet de wereld er natuurlijk heel anders uit. Daarom voeren we samen met ondernemers en partners in de stad een aanvullend programma uit langs de lijnen van die visie. Doelstelling is om met een extra budget van 3 ton in 2021 en 2022 de lokale economie een impuls te geven, zodat de werkgelegenheid zoveel mogelijk op peil blijft. We investeren onder meer in een regionale skills hub die helpt om het talent van werknemers op de juiste manier te matchen met de vraag van werkgevers.” In de lokale economie van een stad speelt de binnenstad een cruciale rol als visitekaartje en kloppend hart, maar de retail, horeca en evenementenbranche hebben harde klappen gekregen. Op veel plekken staat de complete centrumbeleving onder druk, ook in de Waalstad. “De binnenstad is ook nog eens onze belangrijkste werklocatie”, zegt Esselbrugge. “Dus stellen we samen met inwoners, ondernemers en andere partners een actieagenda op. Naast economie en werkgelegenheid komen onderwerpen als wonen en verbeteringen in de fysieke ruimte aan bod. Denk aan het stimuleren van innovatieve concepten, het versterken van het organiserend vermogen, de aanpak van leegstand en het stimuleren van wonen boven winkels. Maar ook een betere en slimmere inrichting door het creëren van ontmoetingsplekken, het onderzoeken van de routering of klimaatadaptieve maatregelen die zorgen voor meer groen en minder hittestress. Zo is de stad straks klaar voor de toekomst en nog steeds aantrekkelijk voor bezoekers, bewoners én ondernemers.” «

www.nijmegen.nl

Onze partners