Gepubliceerd op 21 mei 2019

Wat ondernemers moeten weten over brandveiligheid

Ondernemer zijn brengt veel verantwoordelijkheid mee

Wanneer je ondernemer bent draag je een hele boel verantwoordelijkheid met je mee. Dit is natuurlijk leuk en uitdagend, maar er komt ook heel wat bij kijken. Vooral wanneer je personeel in dienst hebt, ben je niet alleen maar verantwoordelijk voor het bedrijf en jezelf, maar ben je ook verantwoordelijk voor je personeel. Dit gaat over tal van onderwerpen. Een van deze heeft betrekking op de werkomstandigheden en de veiligheid zoals in een situatie bij brand. Wanneer jij als ondernemer een pand pacht of pandeigenaar bent, waar je bijvoorbeeld kantoren in huisvest dan dien je aan verschillende voorwaarden te voldoen met betrekking tot brandbeveiliging om jouw personeel zo goed mogelijk te beschermen en om zoveel mogelijk schade te voorkomen mocht er alsnog brand uitbreken. Het bouwbesluit 2012 geeft hierover specifieke regels weer verdeeld over verschillende onderdelen.

Het voorkomen van brand met de regels van het Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 komen uitgebreid alle zaken aan de orde waar jij als ondernemer rekening mee dient te houden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal categorieën die ervoor moeten zorgen dat het ontstaan van een brand voorkomen wordt en het handelen tijdens een brand zo min mogelijk schade aanricht. Het gedeelte over brandpreventie gaat over regelgeving, met betrekking tot de inrichting van het kantoor of het pand, het gebruik van brandveilige en vertragende materialen in het interieur en het hebben van een specifiek rookbeleid die de kans op brand aanzienlijk kan beïnvloeden.

Tijdige signalering van brand is essentieel

De regelgeving en de veiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 helpen erg mee om het risico op brand voor jou als ondernemer te verkleinen, maar is helaas geen garantie. Het
Bouwbesluit richt zich dan ook niet alleen op het voorkomen van brand, maar ook op het behandelen van brand en de signalering hiervan. Vooral wanneer het gaat om de signalering zijn er strikte voorwaarden over bijvoorbeeld het plaatsen van een brandalarm en rookmelders in kantoorpanden en andere bedrijfspanden. Tijdige signalering is niet te onderschatten en kan absoluut levens redden.

Effectief handelen tijdens een brand en de juiste brandbestrijdingsmiddelen

Tijdens een brand is het belangrijk dat er goed en effectief gehandeld kan worden door de hulpdiensten. Het is daarom belangrijk dat de aanrij routes voor de hulpdiensten vrij zijn en makkelijk te bereiken. Ook zijn de vluchtroutes voor het personeel en alle aanwezigen in het gebouw onmisbaar. Het doen van brand- en ontruimingsoefeningen zijn hierbij ook verplicht. Daarnaast is het verplicht om te voldoen aan de installatie van de in he bouwbesluit genoemde brandbestrijdingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld brandslanghaspels, poederblussers en droge blusleidingen.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

De exacte regelgeving waar jij als ondernemer aan dient te voldoen hangt natuurlijk ook af van de omvang van jouw bedrijf en uiteraard het type bedrijf. Wanneer je werkt in een kantoor met drie personeelsleden die er alleen overdag zijn dan gelden er andere regels dan wanneer je een ondernemer bent die verantwoordelijk is voor een lab waarin met brandbare stoffen gewerkt wordt. Ook is het in sommige gevallen nodig om een zogeheten omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen. Dit geldt vooral voor gebouwen of panden waar grotere groepen mensen samenkomen of waar mensen de nacht doorbrengen. Wanneer je bijvoorbeeld een horecaondernemer bent en je hebt een hotel of bed en breakfast dan dien je ook deze vergunning aan te vragen.

Onze partners