Gepubliceerd op 31 oktober 2017

FSFE financiert verduurzaming Fries vastgoed.

Per 1-1-2023 moeten kantoren (>100m2) in Nederland minimaal energielabel C hebben. Bijna de helft voldoet daar niet aan. Deze milieueis biedt goede kansen voor eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed om zich te onderscheiden.

Fûns Skjinne Fryske EnerzjyFries investeringsfonds
Het investeringsfonds FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) is opgericht met als primair doel de energietransitie binnen de provincie Friesland te versnellen. Vooral vanwege een actieve betrokkenheid en middels marktconforme risicodragende financieringen worden projecten voor duurzame opwekking of energiebesparing mogelijk gemaakt.

 

Projecten voor  energietransitie
Sinds de oprichting in 2014 zijn meer dan € 50 mln. aan projectfinancieringen in Friesland door het FSFE goedgekeurd. Dit betreft projecten op het gebied van PV-opwekking, biomassa, mestvergisting & biogas, windenergie, elektrische mobiliteit en vastgoedtransformaties. Voor 2018 is de financiering van de verduurzaming van vastgoed een speerpunt van het FSFE.

Energiebesparing gebouwde omgeving
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 38% van de totale energievraag. Voor veel gebouweigenaren valt met energiebesparing de eerste en grootste winst te behalen. Door het nemen van maatregelen als extra dak-, vloer- en gevelisolatie, HR++ of triple glas, CO2 gestuurde ventilatie, LED verlichting en warmtepompen kunnen relatief snel grote stappen worden gemaakt om het energie verbruik aanzienlijk te verminderen.

Trends
De verwachting is dat de eisen voor energielabels voor commercieel vastgoed steeds strenger worden. Van minimaal label C in 2023 naar bijvoorbeeld label A in 2030. Het ligt daarom voor de hand om bij het verduurzamen/onderhoud van commercieel vastgoed direct te streven naar energielabel A.

In heel Nederland en ook in Friesland is sprake van een duidelijke toename van het aantal huishoudens en bestaat leegstand in de kantorenmarkt.  Met de transformatie van bijvoorbeeld een kantoorpand naar een duurzame woonbestemming kan een vastgoedondernemer inspelen op de deze trend.

Resultaten voor vastgoed
Het FSFE heeft inmiddels een aantal financieringen verstrekt voor verregaande verduurzaming van vastgoed. Deze ondernemers tonen aan dat het loont om een grote stap in 1 keer te zetten. Bij deze projecten is uiteindelijk een betere Energie-Index behaald dan de huidige nieuwbouwnormen voorschrijven. De courantheid een waarde van deze panden neemt hierdoor sterk toe. Door de toename van comfort, gecombineerd met een zeer lage energierekening, is de verkoop- of verhuurbaarheid veel minder een issue. Samen met het FSFE maken deze vastgoedeigenaren gebruik van de kansen van de energietransitie.

Voor meer informatie kijk op www.fsfe.frl

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
Sophialaan 36  8911 AE  LEEUWARDEN
Telefoon 058-2898602
E-mail: contact@fsfe.frl
www.fsfe.frl

 

Gerelateerde artikelen

‘Verduurzaming kantoorpanden moet in hoger tempo’

Amsterdam Het Gooi & Eemland Noord-Holland Noord Noord-Holland Zuid Utrecht

Omdat de overheid in wet- en regelgeving steeds meer stuurt op energiereductie, zal de vastgoedmarkt ook…

Lees verder

Onze partners