Gepubliceerd op 21 augustus 2019

“Boris Johnson noemt de backstop ‘gewoonweg onuitvoerbaar’ in brief aan EU

“Boris Johnson noemt de backstop ‘gewoonweg onuitvoerbaar’ in brief aan EU

De backstop is ononderhandelbaar, heeft de EU al vaker gezegd. Johnson vraagt toch naar een oplossing te zoeken.

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese leiders gevraagd alsnog na te denken over een alternatief voor de backstop. De deal is ondemocratisch, maakt het de Britten moeilijk zich los te weken van de Europese Unie en brengt het Goede Vrijdagakkoord in gevaar, betoogt Johnson in een brief aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Welk alternatief volgens Johnson levensvatbaar is, wordt in het schrijven (pdf) weinig concreet.”

Is alles weer open? Gelukkig had u nog niets geregeld? Wederom een bewijs van de onbetrouwbare politiek?

Geen van de genoemde reacties is toereikend. Als ondernemer kunt u deze effecten slechts beperkt tot niet beïnvloeden. Misschien is het maximale wat u kunt doen het onderwerp benoemen als een van de Onbekende/Onzekere situaties. Misschien komen de volgende effecten uit China, de VS of is het uw belangrijkste klant die wegloopt.

Volgens Hans Idink (Filosoof, Bioloog en IT-er) kan er wel degelijk wat worden gedaan. In algemene zin betekent dit het creëren van een adaptieve organisatie welke in staat is om de nieuwe omstandigheden snel te absorberen.

Laten wij de componenten Brexit verdelen in Bekend, Onbekend en Onzeker. Ten behoeve van visualisatie in het volgende schema in relatie tot de tijd:

  • Scenario 1 wil zeggen dat het antwoord op de brief per 1 september beschikbaar is en alles op dat moment duidelijk is
  • Scenario 2 wil zeggen dat in de tijd gezien de onzekerheid afneemt.
  • Scenario 3 wil zeggen dat in de loop van oktober pas echt tot actie over kan worden gegaan.

Mooi plaatje, echter nog steeds geen antwoord! Helaas zien wij vaak dat deze reactie zorgt voor een apathische organisatie, op zoek naar argumenten om vooral niets te doen. Dat is het laatste wat u wilt, aangezien het niet onwaarschijnlijk is dat veel daadkracht nodig om in de loop van oktober “te redden wat er te redden valt”.

Weet u wat u te doen staat bij de aanstaande Brexit? Zo niet, dan is deze 3-daagse cursus iets voor u!

Klik hier voor meer informatie.

 

Om het nog complexer te maken, voegen wij de elementen risico resp. kans toe. In hoeverre kunt u zich het veroorloven om het op zijn beloop te laten? Kan het de nekslag van uw bedrijf zijn? Zich goed voorbereiden kan uw concurrentiepositie misschien zelfs wel versterken. In sommige sectoren mag men zelfs groei verwachten.

Hans benadert de problematiek vanuit drie dimensies:

  1. Gericht op organisatorische inbedding
  2. Gericht op adequate cultuur
  3. Alert op en acceptatie van menselijk falen

Zoals u zult begrijpen in samenspraak met organisatiedeskundigen voor de vakinhoudelijk kant, Hans zorgt voor de bewustwording dat snel wijzigende omstandigheden aan de orde van de dag zijn en Brexit is een prima aanleiding hier inhoud aan te geven.

Daarmee kun hij samen met organisatieadviseurs de Brexit aangrijpen om een adaptieve organisatie te worden.

Zoals organisatieadviseur Wilgard van Lee zegt:
Als organisatieadvies heb je te maken met de harde kant van de Brexit, maar zeker ook met de zachte kant van de organisatie. Wij kunnen alles aan de harde kant regelen echter het gedrag en houding van de organisatie is het succes van het welslagen van de exercitie.

Wij willen dan ook meer aandacht vragen aan de zachte organisatiekant die zeker voor het welslagen van de implementatie. Neem daar voor contact op met een organisatieadviseur die je daar goed in kan begeleiden.

Schrijvers
Hans Idink
www.cyberdenkkracht.nl

Wilgard van Lee MBA | CMC | DPO
M: 06 13 48 08 86

NRC.nl 20/8/2019

Onze partners