Gepubliceerd op 11 september 2019

Er is een groep ‘vergeten zzp’ers

In de media en in de politiek wordt de zzp’er veel besproken. Het gaat altijd over de zorgen die men heeft over de zzp’er. Die bouwt geen pensioen op, heeft geen AOV. Dat zou niet alleen een gevaar zijn voor de zzp’er zelf maar ook voor de samenleving. In deze massale aandacht wordt één groep zzp’ers consequent vergeten. De zzp’er die wél pensioen opbouwt en wél iets heeft geregeld voor het risico op arbeidsongeschiktheid. Sjaak Zonneveld van BrightPensioen en Cosmas Blaauw van SharePeople roepen op deze groep niet te vergeten bij het bedenken van allerlei nieuwe regels.

 Sjaak Zonneveld: “We hebben recentelijk een onderzoek gedaan onder onze deelnemers. Daaruit blijkt dat 80% naast het opbouwen van een pensioen bij ons ook iets heeft geregeld voor het risico op arbeidsongeschiktheid. Dat is dus een totaal ander beeld dan meestal wordt geschetst.”

Pensioen in cijfers

Even de cijfers van dit onderzoek op een rij. Van de BrightPensioen deelnemers heeft 41,6% een AOV bij een verzekeraar, 27,7% heeft een vermogensbuffer om het op te vangen, 21,4% is lid van SharePeople, 17,3% is lid van een Broodfonds, 2,9 % heeft het anders geregeld. 20,2% heeft nog niets geregeld. Zonneveld: “Maar van deze 20% zegt 40% dat ze het op hun to-do-lijst hebben staan.”

Cosmas Blaauw van SharePeople: “Het gevaar is dat de overheid met verplichtingen en regels komt die bedacht zijn op het algemene beeld dat alle zzp’ers geen pensioen opbouwen en geen AOV hebben. Ze vergeten dat er een aanzienlijk groep is die alles zelf al heeft geregeld, meestal zonder de traditionele grote pensioenfondsen en verzekeraars. Die zitten niet te wachten op verplichtingen. De klanten van BrightPensioen en SharePeople zijn hardwerkende, bewuste zzp’ers die genieten van het ondernemerschap en van de vrijheden die dat met zich meebrengt. Ze hanteren een goed uurtarief, nemen ondernemersrisico’s, maar dekken te grote risico’s ook af.”

Zonneveld aanvullend: “Wij doen een oproep om deze groep niet te vergeten in het bedenken van allerlei nieuwe regelingen. Ze redden zichzelf namelijk prima, leveren een grote bijdrage aan de maatschappij, betalen flinke belastingen en als het even tegenzit houden ze niet direct hun handje op.”

 Arbeidsongeschiktheidsvoorziening en pensioen in één

In november 2018 maakten BrightPensioen en SharePeople het voor het eerst in Nederland mogelijk om een arbeidsgeschiktheidsvoorziening en pensioen in één keer te regelen. Via het crowdsurance platform SharePeople delen inmiddels zo’n 400 Bright leden het risico op arbeidsongeschiktheid onderling met andere Bright leden. Maandelijks zetten ze een bedrag opzij voor eventuele zieken. AIs er een lid ziek, dan krijgt hij of zij een maandelijks inkomen, geschonken door de andere leden. Verreweg het grootste deel dat niet gebruikt wordt voor giften gaat in de pensioenpot.

 Over BrightPensioen

BrightPensioen biedt flexibele pensioenopbouw voor zzp’ers, DGA’s en andere mensen die zelf hun pensioen willen regelen. BrightPensioen is de enige aanbieder die geen geld verdient aan het pensioenvermogen van de deelnemers, maar aan een jaarlijks lidmaatschap. Daardoor blijft er meer pensioen over voor de deelnemer. Deelnemers zijn mede-eigenaar via een deelnemerscoöperatie. Hierdoor hebben ze zeggenschap en delen ze mee in de winst.

www.brightpensioen.nl

 Over SharePeople

Tachtig procent van de ondernemers verzekert zich niet voor arbeidsongeschiktheid. Belangrijkste reden is de hoge premie voor zo’n verzekering. Maar als je dan langdurig ziek wordt dan kom je in financiële problemen. SharePeople wil dit grote maatschappelijk probleem helpen oplossen. Met SharePeople kunnen zzp’ers en ondernemers onderling het risico op arbeidsongeschiktheid opvangen. Het aantal deelnemers is in anderhalf jaar tijd gegroeid tot 1.500.

www.sharepeople.nl