Gepubliceerd op 9 januari 2020

MKB-ondernemers té onbekend met alternatieve financiering

Ronde tafel in Naarden pleit voor meer promotie. En, transparantie

In de afgelopen jaren – en zeker ook in het afgelopen jaar 2019 – heeft iedere MKB’er met ambitie het begrip wel eens voorbij zien komen. Of, er al van gebruik gemaakt. We hebben het over ‘alternatieve financiering’. Alternatief omdat de banken sinds de grote kredietcrisis een duidelijk terugtrekkende beweging vertonen en minder zaken doen met het MKB. Overigens om allerlei legitieme redenen. Voor een lening of krediet klopt het MKB niet meer aan bij de banken.

Maar, de ondernemer in het MKB wil wel door. Deze wil groeien als basis voor zijn eigen bedrijfscontinuïteit. En dat kan. Juist omdat er creatieve andere mogelijkheden in de markt zijn ontstaan om aan geld te komen. De markt voor ‘alternatieve financiering’ is booming. De grote vraag is echter of er nog wel gesproken kan worden van het woord ‘alternatief’ als zo veel ondernemers al gebruik maken van deze mogelijkheden.

Is alternatieve financiering intussen dan al de leidende standaard geworden?

We organiseerden in december in Naarden een rondetafelgesprek waar een aantal deskundigen uit het vakgebied aanschoof. Het doel? Hoe brengen we alternatieve financiering onder de aandacht? Of anders gezegd: hoe laten we zien aan ambitieuze ondernemers dat groei nog wél mogelijk is?

‘Alternatieve financiering is intussen een gewoon onderdeel van geworden van het financieel landschap in Nederland’

Hoe promoten we de markt van alternatieve financiering?

Max Henny, founder van Capsearch in Amstelveen, vindt dat de communicatie en marketing van ‘alternatieve financiering’ naar een hoger niveau kan worden gebracht. “Zo is het wenselijk dat alle betrokken aanbieders een vollediger inzicht geven in de producten die ze bieden. Ik pleit daarom voor meer transparantie. De oriënterende MKB’er moet beter kunnen vergelijken; wie doet wat? En waarom? En, hoe? Natuurlijk is het belangrijk om te onderzoeken op welke criteria je de partijen dan met elkaar kunt vergelijken.”

Max Henny, Capsearch

Tijdens het rondetafelgesprek wordt er een aantal criteria genoemd zoals transparantie, betrouwbaarheid, veiligheid, economische slagkracht en vanzelfsprekend ook controle.

‘We moeten de financieel adviseurs het verhaal gaan vertellen’

Diederik Werdmölder van EMF Finance / PIN Voorschot vertelt dat er twee doelgroepen zijn aan wie het verhaal over alternatieve financiering moet worden verteld. “Dat zijn enerzijds de ondernemers die letterlijk een financieringsvraag hebben. Maar we moeten ook de financieel adviseurs het verhaal vertellen. Zij zijn immers degenen die rechtstreeks in contact staan met de ondernemers in het MKB. In onze communicatie is vertrouwen het sleutelwoord; want dát is wat ondernemers willen zien en voelen. Met dank aan de lessen uit het recente verleden…”

Diederik Werdmölder, EMF Finance / PIN Voorschot

Ronald van der Starre van SVEA Finans sluit zich daarbij aan en ziet op het gebied van transparantie en vertrouwen een rol weggelegd voor de stichting MKB Financiering. “Zij willen de toegang tot alternatieve financiering voor ondernemers verbeteren en geven met hun keurmerk aan welke financiers integer en betrouwbaar zijn.  Niet onbelangrijk, want de markt van financieel adviseurs is net het Wilde Westen. Er zijn te veel cowboys. Ook denk ik dat we van ondernemers die de weg naar alternatieve financiering  al ruimschoots vonden ambassadeurs moeten maken. Daarom lijkt mij opdracht aan iedereen die in de markt actief is: stel een communicatiestrategie op om de eigen klanten het verhaal te laten vertellen.”

Martin van Alem van Geldvoorelkaar is het daarmee eens maar ziet nog wel een knelpunt. “Stapelfinanciering is bijvoorbeeld iets waar ondernemers voor open staan. Dus, dat ze hun financieringsbehoefte bij verschillende leveranciers invullen. Maar in de praktijk is het helaas nog mijn ervaring dat banken niet willen samenwerken waardoor er van die stapelfinanciering niet altijd iets terecht komt. Uiteindelijk belemmert dat de groei-ambities van het MKB.”

Martin van Alem, Geldvoorelkaar

Ronald van der Starre ziet echter wel dat banken zich op dit moment herpositioneren en ze enig risico wel willen dragen. “Maar zij hebben daarin nog een wereld te winnen.”

‘Voor de aanbieders van alternatieve financiering ligt er de uitdaging om in klare taal uit te leggen waar het om gaat. Weg met de ingewikkelde clausules’

Advocaat Bastiaan Siemers van Legaltree legt uit dat ondernemers inderdaad vertrouwen zoeken. “Niemand zit te wachten op getouwtrek of juridische procedures. Transparantie is het toverwoord. Het is de uitdaging van de financiële sector om in klare taal te kunnen uitleggen hoe het zit. Weg met de onleesbare clausules. Daarnaast kun je best denken over de introductie van bepaalde gedragscodes, waar iedereen in de branche zich aan zal moeten houden.”

Hebben we een autoriteit nodig?

Dat roept dan aansluitend de vraag op of er een nieuwe autoriteit nodig is, die de markt van alternatieve financiering gaat monitoren. En wellicht zelfs aanstuurt?

Max Henny: “Ik betwijfel of er een geheel nieuw instituut – of zo men wil: autoriteit – in het leven moet worden geroepen. Maar dat er een wildgroei van ondernemers in dit vak is, is een feit. Dit kan dus beter. Juist om het vertrouwen te vergroten. Ik zou dus eerder willen pleiten voor een soort kwaliteitskeurmerk, misschien ook gekoppeld aan het behalen van Persoonlijke Educatiepunten voor de financieel adviseurs.”

Martin van Alem sluit zich daarbij aan maar benadrukt dat het creëren van een Level Playing Field altijd de focus moet zijn. “Dus vanuit de overheid gelijke kansen voor zowel de bancaire en niet-bancaire sector. Het is onze uitdaging om ondernemers in het MKB een bij hun passende financieringsvorm aan te bieden. Dit omdat wij aan onze investeerders laten zien hoe de ondernemer aan zijn financieringsverplichtingen kan voldoen.”

Bastiaan Siemers is huiverig voor mogelijke controles in de markt. “Wat mij betreft moeten we oppassen dat we de criteria uit de consumentenkredieten en de controle daarop niet klakkeloos overnemen. Ondernemers hebben misschien wel enige bescherming nodig, maar dat zou eerder een light-versie moeten zijn.”

Dick Ratelband van EMF Finance / PIN Voorschot is echter tegenstander van elke vorm van regulering. “Het is heel simpel; als je toch weer strenge regels zou introduceren, dan zijn veel ondernemers de dupe. Als je al iets van een autoriteit zou willen hebben, dan is het een zoektocht tussen enerzijds ‘goed willen helpen’ en anderzijds het ‘koesteren van de kracht van het kleine en flexibele’. Juist in dat laatste zit het Unique Selling Point waardoor de markt in beweging blijft. Dus, zo min mogelijk regels. Laat de markt het doen.”

Dick Ratelband, EMF Finance / PIN Voorschot

Pleitbezorging vanuit Den Haag?

Tips voor de staatssecretaris

Gelukkig hebben ondernemers in het MKB over het bondgenootschap vanuit ‘Den Haag’ (juist ja, de plek waar wet- en regelgeving wordt ontwikkeld!) niet echt te klagen. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken (CDA) is al meerdere malen op een positieve wijze pleitbezorger geweest van het toegankelijker maken van meer verschillende alternatieve vormen van financiering. Keijzer begrijpt goed dat de ondernemer moet kunnen ondernemen. Toch hebben de deelnemers aan dit rondetafelgesprek nog wel een aantal tips voor de staatssecretaris.

‘Een ondernemer moet niet denken dat hij niet zou kunnen investeren’

Dick Ratelband: “Ik denk dat Mona Keijzer goed werk doet en dat ze snapt wat de belangen van de ondernemers zijn. Toch zou ze nog meer mogen roepen dat alternatieve financiering van belang is, juist voor bedrijven die geen ingang hebben. Groei is nog steeds mogelijk. Een ondernemer moet niet denken dat hij niet meer zou kunnen investeren.”

Bastiaan Siemers heeft ook een helder advies: “De staatssecretaris zou zich – ondanks haar positieve instelling – er niet te veel mee moeten bemoeien. Laat het aan de markt over. Bewaak wel het Level Playing Field en op dat thema zou ze misschien zichtbaarder in gesprek moeten gaan met haar collega van het Ministerie van Financiën. Want, we zijn het er wel over eens dat de regels voor iedereen hetzelfde zouden moeten zijn. Dat is nu nog niet altijd het geval.”

Bastiaan Siemers, Legaltree

Martin van Alem verwacht ook wat meer promotie van de staatssecretaris. Zijn boodschap (tip!) is helder. “Laat zien dat wij – met z’n allen – dé ingang zijn voor MKB-financieringen. Zo simpel is het eigenlijk.”

Ronald van der Starre vindt enerzijds dat de staatssecretaris altijd enige afstand moet houden tot wat ondernemers doen. Wel is het goed als zij in kaart brengt hoe groot de markt van ‘alternatieve’ financiering eigenlijk is. “We praten er nu wel over, maar feitelijk weten wij ook niet hoe groot deze is. Weten we dat wel, dan kunnen we onze positie in het financieringslandschap beter beoordelen en betere plannen maken.”

Ronald van der Starre, Svea Finans

Max Henny vindt dat er een verplichting moet komen voor banken om met een ondernemer alternatieve mogelijkheden voor financiering te bespreken. “Er kan – wat mij betreft – een wat strengere gedragscode worden geformuleerd zoals in het Verenigd Koninkrijk. Veel ondernemers weten nu nog niet wat ze precies moeten doen als een bank ‘Nee’ heeft gezegd. Dus, zit banken meer achter de broek aan dat ze gaan doorverwijzen.”

Diederik Werdmölder realiseert zich dat veel ondernemers in het MKB de markt van ‘alternatieve financiering’ nog eng vinden. “Het oprichten van een kennisbank op dit thema zou ik van harte toejuichen,” zegt hij. “Alternatieve financiering is namelijk voor velen al een gewoon onderdeel geworden van het financieel landschap.”

Deelnemers van dit rondetafelgesprek     

Diederik Werdmölder en Dick Ratelband van EMF Finance / PIN Voorschot
PIN Voorschot maakt het mogelijk om MKB’ers snel en eenvoudig van extra geld te voorzien. De aanvraagprocedure is eenvoudig; binnen twee dagen weet de ondernemer of hij in aanmerking komt. Binnen twee dagen heeft de ondernemer beschikking over het geld. Er gaat dagelijks geheel geautomatiseerd een vast percentage van de PIN omzet van de MKB’er terug naar PIN voorschot; de aflossing. Deze aflossing via het PIN-apparaat gaat automatisch en ongemerkt.

Ronald van der Starre van Svea Finans       
In 2002 is Svea Finans opgericht, speciaal voor MKB- en ZZP-ondernemers die niet bij banken in aanmerking komen voor een financiering. Met factoring, een financieringsvorm op basis van debiteuren, wil zij iedereen de kans geven te ondernemen. Daarom koopt Svea Finans facturen en betaalt deze binnen 24 uur uit, inclusief overname van het debiteurenbeheer en kredietrisico. Kennis delen, flexibel handelen en betrokken zijn, staan daarbij voorop. Want Svea Finans heeft door haar 17-jarig bestaan kennis van zaken, denkt in mogelijkheden en oplossingen en benadert ondernemers persoonlijk.

Bastiaan Siemers van Legaltree         
Bastiaan Siemers is advocaat en partner bij Legaltree en is gespecialiseerd in financieel recht in brede zin. Hij heeft diepgaande kennis van nagenoeg alle facetten van het financiële toezicht en de bijbehorende Nederlandse en Europese regelgeving. Gedurende de afgelopen twintig jaar heeft Bastiaan uitgebreide ervaring opgedaan met nagenoeg alle soorten financiële dienstverlening en financiële producten met specifieke aandacht voor onder andere alternatieve financiering en fintech.

Martin van Alem van Geldvoorelkaar
Via Geldvoorelkaar.nl, het grootste crowdfunding platform van Nederland, vinden MKB-ondernemers en vastgoedbeleggers financiering. Zodat zij zich kunnen richten op hun ambities en de groei van hun bedrijven. Ondernemers starten dankzij Geldvoorelkaar.nl bijvoorbeeld een nieuwe franchise vestiging, leggen grotere voorraden aan, kopen een binnenvaartschip, commercieel vastgoed of een nieuwe machine. Investeerders krijgen de mogelijkheid om via Geldvoorelkaar.nl direct in MKB-ondernemers te investeren. Hierdoor krijgen investeerders een er mooie beleggingsmogelijkheid bij.

Max Henny van Capsearch
De financieel specialisten achter Capsearch ontwikkelden vanuit hun marktervaring een platform dat voor mkb-financieringen vraag en aanbod bij elkaar brengt. Het werkt simpel, snel en effectief. Je stelt één aanvraag op, die je naar alle geschikte en aangesloten financiers stuurt – van banken tot crowdfunds en van lease- tot factoringmaatschappijen. Zo profiteert iedereen: aanbieders krijgen de juiste informatie, je klanten maken sneller kans op een betere match en jij hebt meer tijd voor advies en acquisitie.

Onze partners