Gepubliceerd op 2 december 2019

Met elkaar de duurzaamheidsslag maken

Talloze bedrijven en particulieren willen een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het kiezen voor duurzame maatregelen ligt daarbij het meest voor de hand. Isolatie, zonnepanelen, elektrisch rijden; het zijn enkele voorbeelden van maatregelen die relatief eenvoudig genomen kunnen worden. Rabobank staat klanten niet alleen bij in deze verduurzamingsslag, de bank neemt ook zelf het voortouw, bijvoorbeeld op de vestiging in Drachten.

“We zijn inderdaad druk bezig om onze kantoren te verduurzamen”, zegt Durk Mous, directeur Rabobank Drachten Noordoost Friesland. “Zo zijn  we bezig ons pand in Drachten te voorzien van  Led-verlichting , gaan we zonnepanelen plaatsen en de verwarming anders regelen. Met als doel om dit kantoor uiteindelijk naar een A-label te brengen.”

“Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om het voortouw te nemen in duurzaamheid. Niet alleen zelf, maar ook richting klanten. Zo zijn onze hypotheekadviseurs opgeleid om allerlei duurzame mogelijkheden bij de financiering van een woning of gebouw mee te nemen. Een ontwikkeling die mijns inziens onomkeerbaar is.”


                                                          Durk Mous, Directievoorzitter Rabobank Noord-Oost Friesland

Duurzaam wonen

Rabobank heeft talloze producten en diensten die de consument helpen om een weloverwogen beslissing te nemen. Als voorbeeld noemt Mous de site Rabobank.nl/Duurzaamwonen waarop snel inzicht in de mogelijkheden voor duurzaam wonen kan worden verkregen via een ‘huisscan’. Op deze site staan ook de mogelijkheden vermeld voor een duurzaamheidskorting bij de financiering van een energiezuinig huis.

Duurzaam ondernemen

Mous pleit voor een intrinsieke motivatie om met verduurzaming aan de slag te gaan. “Verduurzamen begint bij jezelf. Als ondernemer sta je continu voor beslissingen, waarbij je verduurzaming een rol kunt laten spelen.” Hij constateert overigens wel dat verduurzaming voor een aantal ondernemers geen vraag meer is, maar een vanzelfsprekendheid. “Zij zien er de meerwaarde van in. Zo heb je altijd koplopers, een peloton dat volgt en hekkensluiters, die nog net voor de bezemwagen op gaan. Kijk, de overtuiging dat we iets moeten doen is inmiddels gemeengoed, duurzaamheid is geen vreemd onderdeel meer in een gesprek. Het is nu van belang om met elkaar stappen te gaan maken en als bank beseffen we dat we daarin een belangrijke rol vervullen. Rabobank zou ook niet anders willen.”

Energiecoöperaties

“Niet voor niets is Rabobank nauw betrokken bij het financieren van groenprojecten, zoals wind- en zonneparken. Ook zijn we betrokken bij energiecoöperaties, waarvan er alleen al in Friesland inmiddels 53 zijn. We treden daarbij niet alleen op als financier, maar ook als een bank die kennis en kunde kan inbrengen, waarmee we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nadrukkelijk oppakken. Ook daarin is Rabobank een bank die dichtbij de klant staat.”

Het zijn ontwikkelingen die bij Rabobank passen, als bank die van oorsprong immers ook een coöperatie is. “Initiatieven die van onderop ontstaan spreken ons aan”, zegt Mous. “Daar wil Rabobank graag bij worden betrokken, want we willen juist in de regio samen sterk staan. Dat zien wij als belangrijk onderdeel van ‘Growing a better world together’. Daar staat Rabobank voor!”

Bezoek de website van de Rabobank voor meer info.

 

 

 

Onze partners