Gepubliceerd op 7 maart 2019

Zideris gaat jarenlange verbintenis met RTP aan

Recentelijk hebben Zideris en RTP hun handtekening gezet onder het onderhoudscontract voor de komende 5 jaar met optioneel een verlenging van 5 jaar. Het betreft alle e-installaties. Hiermee kiest Zideris voor zekerheid en gemak.

Voordelen contract
Middels het onderteken van het contract geeft Zideris aan vertrouwen te hebben in RTP als professionele organisatie. Het volledig beheer wordt immers bij hun onder gebracht. Verder is er een vast jaarlijks bedrag afgesproken dat maandelijks met een evenredig deel wordt gefactureerd. Geen pieken en dalen in de financiële afwikkeling en minder administratieve rompslomp.

Het contract dient er in de 1e instantie voor dat storingen worden beperkt. De onderhoudswerkzaamheden hebben betrekking op: e-installaties, thermografie, noodverlichting, brandmeldinstallaties, OP-taken, opvolgen van storingen, noodstroomvoorzieningen, blikseminstallatie en inspectie elektrische installaties. Tevens assisteert RTP bij de inspectie van de brandmeldinstallatie en draagt zorg voor de certificering hiervan. De panden waar het onderhoud betrekking op heeft, bevinden zich in de omgeving van Rhenen, Wageningen, Veenendaal, Mijdrecht en Epe.

RTP voert niet alleen het onderhoud uit maar ook storingen, dagelijkse additionele werkzaamheden en projecten. Een project dat momenteel wordt uitgevoerd, is de renovatie van de zorgappartementen van locatie Kostverloren.

De organisatie Zideris
Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht. Zij bieden professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt bij hun terecht voor zorg met betrekking tot wonen, werk en dagbesteding, ambulante begeleiding, (para) medische zorg en specifieke ondersteuning.

Wilt u ook graag ontzorgt worden? Neem dan contact op met de afdeling Verkoop van RTP Elektrotechniek B.V, tel.nr. 0487 – 585100.