Gepubliceerd op 24 juli 2017

Zacht op de relatie, hard op inhoud

“Werkgevers moeten meer inzetten op duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.” Dat zegt Geert Koster, directeur – bedrijfsarts bij Quintus Five Groep, gespecialiseerd in arbodienstverlening en keuringen. Quintus Five Groep biedt arbozorg in de meeste brede zin van het woord, echter staat maatwerk te allen tijde voorop. “Geen bedrijf is hetzelfde, wij komen alleen in actie als er een match is”, geeft Koster aan.

Quintus Five Groep is begin deze eeuw opgericht en houdt zich bezig met bedrijfsgezondheidszorg, arbeidsbelastbaarheidsonderzoek en letselschade advies. Het bedrijf wil tegenwicht bieden aan de vaak grote onpersoonlijke arbodienstverleners. Koster: ”Het belangrijkste verschil is wel dat Quintus Five Groep voor de inhoud gaat, wij werken alleen met bedrijfsartsen, omdat daar de echte kennis zit. De grotere arbodiensten zetten vooral procesdeskundigen in. Beiden kan, maar de insteek is wezenlijk anders.”

Vertrouwen
Direct contact tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts wordt door noordelijke bedrijven op prijs gesteld, merkt Koster. “Voordat wij met een opdrachtgever in zee gaan, moet er een match zijn. Voorafgaand aan een samenwerking maken wij daarom graag en gedegen kennis met het bedrijf. Ik denk dat wij daarin uniek zijn. We zijn zelfs zo eigenwijs, dat als er geen match is het beter is om afscheid van elkaar te nemen. Dit werk valt of staat met vertrouwen, werkgever en werknemers moeten achter onze werkwijze staan.”

Daarom informeert Quintus Five Groep ook regelmatig bij werknemers naar hun ervaringen. Koster: “De algemene opinie is dat de bedrijfsarts op de stoel van de werkgever zit, dat willen wij voorkomen. Het is onze uitdaging om telkens waar te maken dat onze bedrijfsartsen twee klanten hebben, namelijk de werkgever en de werknemer. Waarbij we natuurlijk oog hebben voor de rechtvaardige belangen van de werkgever.”

Duurzame inzetbaarheid
Zacht op de relatie, hard op de inhoud, daar staat Quintus Five Groep voor. Koster: “Snelle re-integratie is in het belang van alle partijen. We maken daarom gebruik van snelle interventies en geven duidelijk advies over de te volgen stappen.” De term duurzame inzetbaarheid speelt daarbij volgens Koster steeds vaker een rol. “Zowel werkgever als werknemer hebben er belang bij dat mensen gezond de eindstreep bereiken. Wat dat betreft ligt er in Noord-Nederland een grote uitdaging, vanwege de sterkere vergrijzing. Ook is er in onze regio veel basisindustrie aanwezig, wat een zwaardere fysieke belasting met zich meebrengt. Daar moeten we met elkaar op inspelen.”Grotere bedrijven zien daar het belang van in, ze weten ook beter wat verzuim kost, binnen het MKB is verzuimmanagement vaak nog sluitpost op de begroting en dat begrijpt Koster ook nog wel. “De gemiddelde mkb’er heeft veel aan z’n hoofd en verzuimmanagement staat niet bovenaan. Quintus Five Groep kan ondernemers ontzorgen. Vaak denken ze nog dat het hun verantwoordelijkheid niet is, maar de overheid legt steeds meer op het bordje van de werkgevers neer en dus moet er toch echt actie worden ondernomen. Quintus Five Groep legt uit wat het belang van verzuimmanagement is en biedt vervolgens maatwerk, afgestemd op de wensen van de betreffende ondernemer. Daarmee bieden we een wezenlijke bijdrage aan de continuïteit van bedrijven.”

Verantwoordelijkheid nemen
In de afgelopen jaren heeft Koster de aandacht voor gezondheid in combinatie met het werk zien toenemen, ook bij werkgevers. “Zo doen wij bijvoorbeeld veel meer periodiek onderzoek dan voorheen. En dat is nodig, want we zien het aantal mensen met overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten nog altijd toenemen. Dat heeft vooral met welvaart te maken. Als je dat afzet tegen het feit dat mensen langer moeten doorwerken en ziekte en verzuim vooral op het bordje van de werkgever komt te liggen, dan wordt duidelijk dat een goede gezondheid in het belang is van ons allemaal. Alle betrokkenen moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Dus ja, de werkgever zal actiever moeten worden en moeten investeren in duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Maatwerk en het voorkomen van overbodige ballast is datgene waar werkgevers naar op zoek zijn, Quintus Five Groep kan dat bieden.” «

Quintus Five Groep
www.quintusfive.com

Tekst: Henk Poker / Fotografie: Rien Linthout