Gepubliceerd op 13 februari 2017

Hoe flexibel bent u?

Werknemers, payrollmedewerkers en uitzendkrachten

De inzet van arbeidskrachten is voor veel werkgevers telkens weer een hele puzzel: ‘Welke werknemers schakel ik in?’ ‘Wat zijn de taken die ik moet invullen in mijn bedrijf?’ ‘Hoeveel arbeidsuren heb ik nodig?’ ‘Wegen de kosten op tegen de baten?’ Zomaar enkele vragen die ondernemers bezig kunnen houden.

Danielle Bunnik, als personeels-adviseur verbonden aan het Alfa-kantoor te Gorinchem/Raamsdonksveer, weet er alles van. “Bij de oplossing daarvan voelen ondernemers zich niet zelden beperkt door wet- en regelgeving”, legt zij uit. “Mijn ervaring in de adviespraktijk is dat bijvoorbeeld flexibele uren niet alleen een telkens terugkerende uitdaging vormen, maar soms ook een aanzienlijke kostenpost. Zal ik medewerkers zelf aannemen of juist inlenen? Welke risico’s neem ik dan? In persoonlijke gesprekken ga ik met ondernemers op zoek naar antwoorden op zulke vragen.”

“Werving en selectie van medewerkers is een tijdrovende klus”, vervolgt Danielle. “Ik probeer altijd duidelijk te maken dat een zorgvuldige werving en selectie echter een belangrijke succesfactor is voor ondernemingen.”

“Als u arbeidskrachten inhuurt, kunt u zelf medewerkers werven en selecteren en deze vervolgens in dienst laten treden bij een uitlener. Dat noemen we payrolling. U kunt de uitlener ook vragen een aantal medewerkers aan te bieden op basis van uw wensen. Deze tweede variant is gebruikelijk als u met een uitzendbureau werkt. In beide gevallen staan de arbeidskrachten niet bij u op de loonlijst. Gebruikmaken van zelfstandigen is in sommige gevallen ook nog een optie. Neemt u zelf medewerkers in dienst? Dan werft en selecteert u meestal zelf. Doordat een inlener dezelfde werkgeverskosten heeft als u én een winstmarge berekent, is het inlenen van personeel doorgaans duurder dan zelf aannemen.”

Vaste kern en flexibele schil

“Wij adviseren vaak het medewerkersbestand samen te stellen rondom een vaste kern, waarvoor u nagenoeg het hele jaar wel werkt hebt. Rond deze kern kunt u een flexibele schil aanbrengen”, zegt Danielle terwijl ze een en ander schematisch uittekent. “Misschien is zelfs een aanvullende schil wenselijk. De vaste kern van medewerkers staat garant voor de kwaliteit en continuïteit van uw onderneming. De functies en taken van medewerkers in de flexibele schil hebben als kenmerk dat ze makkelijk overdraagbaar zijn. De functies en taken behoeven normaliter niet het gehele jaar te worden uitgevoerd. Een aanvullende schil is denkbaar voor onverwachte situaties. Denk bijvoorbeeld aan extra activiteiten of opdrachten.”

Arbeidsrecht

“De mogelijkheden om arbeidskrachten flexibel in te zetten, worden begrensd door het arbeidsrecht. U kunt in een periode van twee jaar (inclusief onderbrekingen) maximaal drie opeenvolgende, tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan. Pas na een onderbreking van minimaal zes maanden en een dag begint de telling van het aantal contracten in de keten opnieuw. Overschrijdt u deze regels, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Weliswaar kunt u in de eerste zes maanden van een nieuw dienstverband een oproep- of nulurenafspraak maken, maar ook dan is het oppassen geblazen: de medewerker maakt eerder aanspraak op een gemiddeld aantal uren dan u denkt. Afhankelijk van de CAO waarmee u werkt, kunnen er uitzonderingen zijn op deze regels.”

Ik praat graag met u door!

“Welke afweging maakt u bij de keuze tussen zelf personeel in dienst te nemen en inlenen? Meer weten? Ik praat uw situatie graag met u door!” «

Alfa Accountants en Adviseurs
E-mail asp-raamsdonksveer@alfa.nl 

www.alfa.nl