Gepubliceerd op 20 februari 2018

Werken aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

GEPOMA is uw arbodienstverlener uit Limburg. Wij zijn snel op locatie en spreken letterlijk uw taal en die van uw medewerkers. Hierdoor zijn de lijnen kort en kunnen wij u voorzien van optimale service waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd door een groep samenwerkende professionals. Doel is zo snel mogelijk weer aan de slag gaan, vanuit preventie geredeneerd: aan de slag blijven.

Bij verzuim kunnen meerdere factoren een rol spelen. Het is daarom belangrijk tijdig én goed  te onderzoeken wat de oorzaken ervan zijn. De medewerker en de leidinggevende hebben allebei een eigen verantwoordelijkheid.

Wij geloven in snelheid, duidelijkheid, aandacht en respect. Zo creëren wij samen met de werkgever duurzaamheid en een gezonde en vitale cultuur. Betrokkenheid is daarbij een sleutelwoord.

Het doel blijft altijd: werken aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

GEPOMA biedt u persoonlijke aandacht en betrokkenheid.

GEPOMA vindt dat iedere ziekmelding specifiek benaderd dient te worden, wij hanteren daarvoor de volgende uitgangspunten:

  • Werken aan duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers;
  • Werken vanuit de basis ruilrelatie: medewerker werkt, werkgever betaalt;
  • Werken aan het demedicaliseren van verzuim;
  • Individuele aanpak per medewerker en per ziekmelding;
  • Aandacht voor niet zieke medewerkers, verzuim voorkomen!

GEPOMA redeneert vanuit de zogenaamde basis ruilrelatie: dé kern van de arbeidsovereenkomst:
de medewerker werkt en de werkgever betaald.

Ziekte maakt hierop niet zomaar een uitzondering, arbeidsONgeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek wel. Het is volgens GEPOMA de verantwoordelijkheid van de medewerker om gezond en fit op zijn werk te verschijnen, te voorkomen (voor zover dat in de mogelijkheden ligt) dat hij ziek wordt en mede zorg te dragen voor een spoedig herstel bij ziekte.

Medewerkers en ziekmeldingen zijn steeds verschillend en vragen om een individuele benadering. Aandacht en zorg voor de medewerker alsook voor de leidinggevende staan hierin centraal. Standaard procedures en werkwijzen doen volgens GEPOMA geen recht aan de individuele situatie. Maatwerk blijkt veel effectiever te zijn.

GEPOMA werkt vanuit de visie dat een de-medicaliserende aanpak van verzuim de meest juiste en effectieve benadering is. Tenslotte is 70% van het verzuim niet fysiek of medisch van aard, maar gedrag gerelateerd. Bij goed verzuimmanagement wordt ook de gedragscomponent van verzuim erkend.

In het dagelijkse handelen komt dat tot uiting in het feit dat niet de bedrijfsarts maar de verzuimcoördinator degene is die als eerste op verzuim reageert. Onze sleutelwoorden zijn samenwerking en transparantie. We werken, met onze partners, in openheid. Het bedrijf kan zien wat wij moeten doen, of we het doen en hoe we het doen.

GEPOMA minimaliseert uw verzuim op originele en authentieke wijze.

www.gepoma.nl