Gepubliceerd op 20 april 2018

Waaghals, stuntman of controleur?

Er bestaan vele definities van risicomanagement. Maar als je systematisch onderzoek doet naar de risico’s in je bedrijf. En dan met name de risico’s die je doelstellingen in gevaar kunnen brengen, dan doe je aan risicomanagement.

Uiteraard hou je je dan ook bezig met de maatregelen, die nodig zijn om de risico’s te  beperken. Het onderzoek betreft de risico’s rondom personeel, de activa (materieel en immaterieel). En uiteraard beslis je dan ook voor welke risico’s je je dan wilt verzekeren.

Iedere organisatie doet aan risicomanagement.
Je kunt risicomanagement volgens de traditionele methodes als Coso of ISO 31000 uitvoeren. Het wordt dan veelal een papieren exercitie. Ook andere meer dynamische methodes gericht op het veranderen van processen en gedrag van mensen zijn er inmiddels ook. Feit blijft dat de ondernemer bewust of onbewust een afweging maakt wat de kans is en wat zijn mogelijke opbrengsten of kosten zijn. En uiteraard is het afsluiten van verzekeringen ook een vorm van risicomanagement.

Risicovolwassenheid
Mijn vraag is echter op welk niveau risicomanagement binnen de organisatie wordt toegepast. Lage risicovolwassenheid betekent dat risicomanagement ad hoc wordt toegepast. Hoge risicovolwassenheid betekent dat het onderwerp risico’s bij iedere beslissing en ieder (productie)proces onderdeel uitmaakt van de beslissing.

Mijn stelling is dat een bedrijven met een hoge risicovolwassenheid succesvoller zijn dan bedrijven met een lage risicovolwassenheid. Een hoge of lage risicovolwassenheid betekent overigens niet dat deze bedrijven meer of minder risico’s nemen.

Risicobereidheid (risk-appetite).
Hoge risicovolwassenheid betekent alleen maar dat men bewust en gestructureerd met risico’s omgaat. Een hoge risicobereid (veel risico nemen dus) kan dus samengaan met een hoge risicovolwassenheid.

En dan krijg je dus het fenomeen van:

De stuntman
Een bedrijf dat zeer bewust met risico’s omgaat, maar ook bereid is om grote risico’s te nemen. De stuntman heeft alle potentiële gevaren in ogenschouw genomen, ervoor getraind en de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.

De controleur.
Het bedrijf dat een hoge risicovolwassenheid kent, maar niet meer bereid is om grote risico’s te nemen. Dit kan een uitstekende optie zijn voor de directeur aandeelhouder die over een paar jaar zijn bedrijf wil verkopen aan zijn opvolger. Maar je hebt ook de

Waaghals
Het bedrijf dat een lage risicovolwassenheid kent en een grote risk-appetite. Kortom blind allerlei grote risico’s aangaat.

Deze manier van kijken naar risicomanagement is er één.  Ik wil u graag meegeven dat er meerdere manieren zijn om risico’s te managen. Dat modellen als Coso of ISO niet zaligmakend zijn. Wij kennen ook methodes waarbij de doelstelling is om het bedrijf (of de afdeling of team) als geheel meer bewust met risico’s te laten omgaan. Waarbij het omgaan met risico’s meer in de processen van het bedrijf worden ingebouwd.

Als u daar meer over wilt weten, neem dan contact op.

George Hoogkamer is directeur van Hoogkamer Assurantiën en Hoogkamer Consultancy  te Lisse
George  is voorzitter Alverha en bestuurslid bij Bedrijfsleven Bollenstreek
Heereweg 278 te Lisse
T 0252-436070
E george@hoogkamer-assurantien.nl
W www.hoogkamer-assurantien.nl