Gepubliceerd op 13 december 2018

Voor bijna iedere scholingsvraag hebben wij een UPGRADE

De scholingsbehoefte in veel sectoren is groot. Met name het opleiden van nieuwe medewerkers, waaronder zij-instromers heeft daarbij de aandacht, maar ook het naar een hoger niveau (UPGRADE) brengen van ‘zittende’ medewerkers helpt bij het voorzien in een toenemende kwalitatieve behoefte. Daarnaast moet ook nog ingespeeld worden op het opvangen van de uitstroom als gevolg van de vergrijzing. UPGRADE, de opleider die zich richt op werkende en niet-werkende volwassenen, speelt hier op in.

Steeds meer bedrijven en instellingen, waaronder zorginstellingen maar bijvoorbeeld ook UWV en gemeenten, weten de weg te vinden naar UPGRADE om kandidaten op te geven voor bijvoorbeeld omscholing. Zo volgden tientallen medewerkers van diverse banken een opleiding in de zorg om een carrière-switch te maken. Maar ook verzorgt UPGRADE, op verzoek van het Werkgeversservicepunt, VCA in het Arabisch. “Het gaat er om dat we kunnen makelen en schakelen om de juiste verbindingen te leggen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt”, aldus Peter Broens, directeur. “Er is heel veel mogelijk, zo verzorgen wij ook inburgeringstrajecten en alfabetiserings-trajecten (inclusief laagge-letterdheid). Soms hebben mensen een lang opleidingstraject nodig dat leidt naar een diploma, maar dat is lang niet altijd zo. Zo’n VCA (Arabisch) traject bijvoorbeeld betreft slechts 5 dagdelen.”

TECHNIEK
UPGRADE werkt ten aanzien van het Techniekonderwijs intensief samen met het Knooppunt Techniek waardoor ook Publiek-Private initiatieven ontwikkeld worden. Maar ook met het nieuwe Technova College te Ede, dat onlangs is geopend en onder andere beschikt over een zogenaamde TECHHUB, waarin de laatste technologische ontwikkelingen aandacht krijgen. Ook in dit nieuwe gebouw lopen steeds meer en vaker volwassenen rond die een (avond)opleiding volgen, bijvoorbeeld een lasopleiding (NIL) of een autocadtraining.

ZORG
In samenwerking met WZW en het Werkgeversservicepunt (WSP) Arnhem en Foodvalley is een 2-tal succesvolle en speciaal ontwikkelde opleidingstrajecten gestart speciaal voor zij-instromers, zoals VIG in de Foodvalley (zij-instromers voor de opleiding Verzorgende IG) en de zogenaamde Leerlingpoule (zij-instromers voor de opleiding Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg niveau 3).

(WEER) AAN HET WERK
UPGRADE wil in de regio Foodvalley en Gelderland-midden mensen die (dreigen) ‘langs de kant (te) komen te staan’ helpen (weer) aan het werk te komen door middel van een opleiding. Daarnaast bedrijven en instellingen helpen bij het voorzien in voldoende goed opgeleid personeel.

SAMENWERKING
UPGRADE werkt intensief samen met het Dulon- en Technova College in Ede en het Astrum College in Velp. Gevieren maken ze deel uit van de Christelijke Onderwijsgroep Gelderland-midden en de Vallei (COG).
De uitvoeringslocaties staan in Velp, Arnhem, Ede en Veenendaal.

Voor meer informatie: www.upgrade.nu