Gepubliceerd op 31 oktober 2016

Versnelde energietransitie provincie Gelderland

“Ondernemers, werk mee en kom in actie als het gaat om energiebesparende maatregelen. De vrijblijvendheid is er af, we moeten met zijn allen aan de slag om het doel te bereiken: een energieneutraal Gelderland in 2050.” Dat is de klemmende oproep van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

De provincie werkt met veel partners samen in het Gelders EnergieAkkoord, waaronder VNO-NCW, brancheorganisaties, bedrijven, overheden en andere organisaties. Aan een aparte ‘tafel’ werken partijen samen aan energiebesparing en energieopwekking bij bedrijven.

Nederland en dus ook Gelderland staan voor een enorme uitdaging. Energieneutraal zijn betekent evenveel energie opwekken als er wordt verbruikt. Daartoe is de afgelopen jaren al veel gebeurd. Het energiegebruik is sinds 2010 weliswaar afgenomen, maar dat is onvoldoende om de doelstelling van 2050 te halen. Ook op het gebied van de duurzame energie, zoals zon en wind, is een versnelling nodig, zeker na het Klimaatakkoord van Parijs.

Wet milieubeheer

Ondernemers in Gelderland kunnen niet meer om energietransitie heen. Gedeputeerde Van Dijk haalt de Wet milieubeheer uit 1993 aan. Daarin is de verplichting opgenomen dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten uitvoeren als die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dat is een win-winsituatie, want er wordt geïnvesteerd, en die investering betaalt zich al snel uit. Toch is het bedrijfsleven daar volgens Jan Jacob van Dijk nog onvoldoende op ingesprongen. Wellicht omdat de wet niet optimaal gehandhaafd werd. “Jammer, want de kansen liggen voor het oprapen. Neem de vrieskisten en koelingen in de detailhandel. Die waren vroeger open maar zijn nu van doorzichtige deuren voorzien. Alle supermarkten doen er aan mee en de energiebesparing is enorm.” Maar er is zoveel meer mogelijk; denk aan de overtollige warmte van bijvoorbeeld datacentra in Gelderland. Die verdwijnt nu gewoon in de lucht, terwijl die ook gebruikt kan worden om huizen of bedrijven of zwembaden te verwarmen.

Handhaven

Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf onlangs aan dat hij vindt dat ook grote bedrijven te weinig doen aan energie besparen. Hij is dan ook van plan met de wet in de hand strenger te gaan handhaven om bedrijven tot actie te manen. Van Dijk roept bedrijven op om zelf het voortouw te nemen in plaats van te wachten op door de overheid opgelegde maatregelen: “Want dan komt het bedrijfsleven met kritiek dat onze plannen niet toepasbaar zijn en niet aansluiten bij de praktijk. Daar heb ik begrip voor, maar voorkom dan ook dat je in die situatie terecht komt. Dus pak het zelf op met eigen maatregelen, die goed aansluiten bij je eigen bedrijfsvoering.”

Sectorgericht

Bedrijven hoeven wat hem betreft niet elk voor zich het energiebesparend wiel uit te vinden. Sectorgericht is het hoogste rendement te behalen, als bedrijven hun innovaties op dit terrein met elkaar delen. Daar zijn al veel organisaties mee bezig. Als voorbeeld noemt Jan Jacob van Dijk de Metaalunie. Hij vervolgt: “Het bedrijfsleven kan ook gebruik maken van de Omgevingsdiensten van gemeentelijke en provinciale uitvoeringsorganen. Daar zit veel expertise en als overheden geven we hen daar ook capaciteit voor. Het bedrijfsleven kan er contact mee opnemen. Maar benut vooral óók de kennis in de bedrijven en branches zelf, want die is groot. Ik hoop dan ook dat bijvoorbeeld de Raad van de Nederlandse Detailhandel en Uneto VNI hiermee aan de slag gaan.”

Kassa

Gelderse bedrijven kunnen volop geld verdienen aan de energietransitie, schetst Jan Jacob van Dijk. Er zijn tal van bedrijven in de provincie die windturbines bouwen, zonnepanelen leggen of biovergisters ontwikkelen. Maar ook zijn mkb-bedrijven actief op de markt van klimaat en energietransitie met nieuwe technieken, producten of diensten. Het omschakelen naar besparen van energie en het opwekken van duurzame energie is een enorme uitdaging, waar veel geld te verdienen is. Van Dijk: “Te denken valt aan alle huizen die geïsoleerd moeten worden. Bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe systemen om dat te standaardiseren, zodat het sneller en goedkoper kan. Tel dat op bij de besparingen die een bedrijf zélf kan realiseren door anders met energie om te gaan.”

Serieus

Goede voorbeelden zijn er genoeg. Jan Jacob van Dijk: “Supermarktketen Lidl bouwt een nieuwe overslagterminal op het bedrijventerrein langs de A15. Die willen ze energieneutraal laten functioneren. Naast zonnepanelen voor het opwekken van hun energiebehoeften, onderzoeken ze ook de mogelijkheden van een eigen windmolen. Het eventuele overschot aan opgewekte energie wordt besteed aan hun wagenpark. Ze pakken het buitengewoon serieus op.”

Gelderland ondersteunt de Metaalunie om Gelderse bedrijven te helpen bij hun aanpak voor energiebesparing. Ook start in september een project om bedrijven, die veel energie verbruiken, met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Tekst: Paul de Jager / Fotografie: Jacques Kok