Gepubliceerd op 20 november 2017

Vanaf 1 Januari 2018 verandert de gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 verandert onze gemeenschap van goederen. Voor de gelukkigen die na dat tijdstip trouwen gaat een stelsel gelden dat veel mensen nu nog regelen door middel van huwelijkse voorwaarden.

Zo wordt het vermogen dat men al had voor het trouwen onder dat nieuwe stelsel niet gemeenschappelijk. Datzelfde geldt ook voor datgene wat men verkrijgt bij wijze van gift of op grond van een erfrechtelijke verkrijging. En laat dat nu juist die zaken zijn die men veelal bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden uitsluit! Dat nieuwe stelsel van gemeenschap van goederen noemen we overigens de beperkte gemeenschap van goederen, om duidelijk aan te geven dat die gemeenschap niet alle vermogen gemeenschappelijk maakt.

Betekent dat nu dat de gang naar de notaris voor de MKB-ondernemer niet meer nodig is?

Het antwoord is duidelijk: NEEN.

Op het gebied van de aansprakelijkheid en de uitwinbaarheid van schulden is men onder het nieuwe stelsel van de beperkte gemeenschap nog steeds slechter af dan bij trouwen onder huwelijkse voorwaarden. En dat is nou juist voor de ondernemer een belangrijk punt. Daar komt bij dat de beperkte gemeenschap van goederen een standaardregeling is geschreven voor mensen die overigens weinig vermogen hebben. Onze ervaring is dat ondernemers er vaak bij gebaat zijn om afwijkende regels op te nemen in hun huwelijkse voorwaarden, juist omdat hun vermogen vaak omvangrijker en complexer samengesteld is. Om nog te zwijgen over de fiscale aspecten van aspecten van huwelijkse voorwaarden. Die fiscaliteit kan heel vaak met huwelijkse voorwaarden gunstig beïnvloed worden.

Het is dus een misverstand om te denken dat de gang naar notaris overbodig wordt door de invoering van het nieuwe stelsel van de beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2016. In de volgende bijdrage willen wij laten zien welke fiscale voordelen het maken van huwelijkse voorwaarden mee kunnen brengen. In die bijdrage zullen wij ook een cijfervoorbeeld laten zien.

www.schretlennotaris.nl