Gepubliceerd op 20 maart 2019

Trots op de Liemerse Uitdaging

Anno 2019 zijn we als gemeente niet langer de enige oplosser van maatschappelijke problemen of de enige bepaler van beleidsthema’s. Steeds meer werken we samen met stakeholders, samen met inwoners, aan maatschappelijke opgaven. We spreken van co-creatie en overheidsparticipatie. Overheidsparticipatie wil zeggen dat de overheid aansluit bij initiatieven van de samenleving, waarbij de regie bij de samenleving ligt. De gemeente sluit aan daar waar energie zit en gedraagt zich als mede-mogelijk-maker.

Het Stimuleringsbeleid van Gemeente Duiven kiest ervoor om het rijke verenigingsleven meer toekomstbestendig te laten zijn. Samenwerking tussen verenigingen/stakeholders is daarbij cruciaal. In dit kader is het geweldig dat verenigingen en stichtingen voor raad-en-daad aan kunnen kloppen bij de Liemerse Uitdaging.

De Liemerse Uitdaging staat voor het verbinden van verenigingen/instellingen met het regionale bedrijfsleven. Ervaren en groene ondernemers blijken steeds weer bereid om vragen naar diensten en materialen van maatschappelijke organisaties op te pakken, waarbij de ontvangende partij middels media deze bijdrage weer kan promoten. Zo helpen we elkaar.

Ook de gemeente is actief partij. Als wethouder maak ik deel uit van de Adviesgroep om het bestuur te adviseren op onderwerpen waar men op in kan spelen. Dat versterkt het zicht op de kansen en mogelijkheden van de Duivense gemeenschap. Daarnaast voert de gemeente met regelmaat gesprekken met initiatiefnemers over vormen van ondersteuning. In sommige gevallen is bijvoorbeeld behoefte aan juridische structuur. In dat geval verwijzen we enthousiast door naar de Liemerse Uitdaging. Anderzijds zijn we als gemeente ook bereid om aan wensen/vragen van clubs of groepen inwoners tegemoet te komen. Onze bijdrage bestaat veelal uit advies, informatie en tijdelijke accommodatiemogelijkheden. Ook op de Liemerse Beursvloer staat gemeente Duiven plannen actief mede-mogelijk-te-maken.

Kortom, gemeente Duiven ziet in de Liemerse Uitdaging een prachtige en onmisbare samenwerkingspartner, als makelaar van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

We kunnen zoveel voor elkaar betekenen! «

Johannes Goossen, lid Adviesgroep Wethouder gemeente Duiven E-mail j.goossen@duiven.nl www.liemerseuitdaging.nl