Gepubliceerd op 18 oktober 2017

Techniekpact Twente: wat is dat?

Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma waarbij overheid, onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerken aan het verbeteren van de instroom, de doorstroom en het behoud van technisch talent in Twente.

De topsector hightech systemen 
en materialen groeit snel in Twente en daarmee ook de werkgelegenheid in deze sector. Om zowel kwantitatief als kwalitatief te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar technisch personeel voor het Twentse bedrijfsleven, is aandacht voor techniek en technisch talent 
erg belangrijk.

Het uitvoeringsprogramma kent vier programmalijnen:
1. Vergroten van instroom en 
verbeteren van de kwaliteit van het techniekonderwijs;
2. Ontwikkelen vernieuwend werkgeverschap en sociale innovatie binnen bedrijven;
3. Vergroten transparantie van de 
arbeidsmarkt en promotie van Twente 
als industriële hightech regio;
4. Faciliteren en behouden van internationale kenniswerkers.

Wat zijn de resultaten?
Die mogen er zijn. We houden niet van pochen in Twente, dus we laten de resultaten graag voor zich spreken.

In het basisonderwijs zien we in toenemende mate aandacht voor wetenschap & techniek als onderdeel van het lesprogramma. Ook op het voortgezet onderwijs besteden alle scholen in meer of mindere mate aandacht aan techniek en gekeken naar havo en vwo steken we goed af bij het landelijk beeld. Het percentage technische studenten op hbo (Saxion) en 
wo-niveau (UT) ligt op 36%.

techniekpactIn de industrie als geheel is de werkgelegenheid zowel in Nederland als in Twente sinds 2010 fors teruggelopen. Maar in de topsector HTSM is er in Twente sprak van een groei van 3%, waar landelijk sprake is van een daling. Relatief betekent dat een plus van bijna 1.800 arbeidsplaatsen ten opzichte van 2010!
Bijna 80% van de hightechbedrijven 
(> 250 werknemers) is actief betrokken bij het Techniekpact Twente. Voor het hightech mkb met meer dan vijftig werknemers is dit 60%. Hier zien we echter wel een sterke toename sinds 2015.

Hoe nu verder?
De cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. Dit vooral dankzij de succesvolle samenwerking tussen de partners in Techniekpact Twente: overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.
Op lokale schaal zijn korte lijntjes gelegd tussen scholen uit het primair & voortgezet onderwijs en het mkb. Hierdoor kan sneller geschakeld worden en pakt ieder zijn verantwoordelijkheid. Op regionaal niveau is het technisch profiel van Twente goed zichtbaar geworden.

Dit geeft Techniekpact Twente de ruimte om zich te richten op nieuwe uitdagingen zoals aandacht voor talentontwikkeling, aandacht voor een ‘leven lang leren’, voor diversiteit, digitalisering en internationalisering. Belangrijke en noodzakelijke ontwikkelingen om in te investeren om Twente ook in de toekomst een aantrekkelijke regio te laten blijven op het gebied van hightech. Daarbij gaan we verder met wat goed gaat: ‘Initiëren, verbinden, versterken’. «

Techniekpact Twente / The Gallery
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
Telefoon 053 – 483 68 36
E-mail info@techniekpacttwente.nl

www.techniekpacttwente.nl