Gepubliceerd op 10 april 2019

Subsidie voor opknappen Noord-Hollandse bedrijventerreinen

De provincie Noord-Holland stelt voor 2019 ruim twee miljoen euro beschikbaar om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Door bijvoorbeeld het slimmer inrichten van de wegen, meer groenvoorzieningen en het opknappen en verduurzamen van bedrijfspanden blijven de terreinen aantrekkelijk voor ondernemers.

Aantrekkelijk ingerichte en duurzame bedrijventerreinen hebben de toekomst. Ze zijn belangrijk bij het aantrekken en behouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Noord-Hollandse regio’s. Door bestaande bedrijventerreinen op te knappen wordt bovendien de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen voorkomen.

De provincie Noord-Holland stelt net als in 2017 en 2018, ook dit jaar € 2,1 miljoen euro beschikbaar voor verbeteringen aan bedrijventerreinen. De subsidie kan gebruikt worden voor het fysiek opknappen van de openbare ruimte op de terreinen en voor het verfraaien en verduurzamen van bedrijfspanden. De subsidie kan tussen 2 april en 9 mei 2019 worden aangevraagd.

Toekomstbestendige werklocaties

Voor de periode 2017-2019 is in het Noord-Hollandse coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ ruim € 10 miljoen uitgetrokken voor het programma Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB). Naast het fysiek opknappen van bedrijventerreinen worden vanuit dit programma ook beheer, duurzame maatregelen, transformatie en aanleg van digitale infrastructuur op bedrijventerreinen gestimuleerd.

Als u vragen heeft over deze regeling of u wilt meer informatie kunt u contact opnemen met Cees Brinkman, 06-33817886 of cbrinkman@nhn.nl.