Gepubliceerd op 13 april 2017

Schilder^sCOOL Rosmalen, Breda, Tilburg en Nuenen

De schildersbranche is op dit moment naarstig op zoek naar voldoende gekwalificeerde medewerkers. Het werkaanbod groeit, terwijl door de afgelopen recessie en de natuurlijkere uitstroom c.q. vergrijzing, er  minder medewerkers in de sector actief zijn.

Schilder^sCOOL leidt jonge mensen op en probeert te voldoen aan de vraag van de markt door voor voldoende gekwalificeerde instroom te zorgen.  Bedrijven benaderen onze vestigingen weer om een leerarbeidsplaats beschikbaar te stellen. Ondanks het feit dat Schilder^sCOOL anticyclisch opleidt, oftewel opleidt op voorraad, hadden ook wij te maken met een verminderd leerlingen aanbod. Het imago van de bouw in het algemeen, heeft door de afgelopen mindere jaren schade opgelopen. Dit vertaalde zich in minder aanmeldingen voor onze opleidingen.

Schilder^sCOOL heeft veel energie gestoken in werving – en promotionele activiteiten om er voor te zorgen dat we voor de komende jaren de bedrijven kunnen helpen hun personeelsbestand op niveau te houden.

Schilder^sCOOL  treedt op als collectief werkgever voor de leerlingen en plaatst hen bij de aangesloten erkende leerbedrijven. Tevens dragen wij zorg voor bijscholingen en aanvullende scholing om de leerling op het gewenste niveau te brengen. Wij voeren de niveau 2 en 3 opleidingen uit in nauwe samenwerking met de lokale ROC’s. Leerlingen kunnen 2 keer een leerarbeidscontract voor 2 jaar krijgen wanneer zij doorstromen naar niveau 3. Dit betekent voor de leerling een baan / werkgarantie voor de duur van de opleiding in een BBL constructie.

Voor de bedrijven betekent dit dat zij geen bedrijfsrisico dragen voor deze leerling werknemer. De extra scholingsactiviteiten zorgen ervoor dat zaken die niet of onvoldoende in het bedrijf kunnen worden aangeboden, door Schilder^sCOOL worden uitgevoerd op de Praktijkleerwerkplaatsen onder leiding van ervaren instructeurs.

Dit voorjaar zijn wij ook gestart met zij- instroom trajecten voor werkzoekenden en/ of uitkeringsgerechtigden. Hiervoor is een speciaal traject uitgestippeld met als doel een branche certificaat en een baangarantie. Hiervoor is ook een uitzendformule opgezet onder de naam BAS.

Wij zijn steeds geïnteresseerd en op zoek naar bedrijven die leerlingen willen opleiden in deze constructie en uiteraard naar nieuwe aanwas.  Schilder^sCOOL is gevestigd in Breda, Tilburg, Rosmalen en Nuenen.

Voor meer informatie: www.schilderscool.nl