Gepubliceerd op 27 november 2019

Samenwerking is de basis

Wat Teunesen Zand en Grint in Heijen doet heet tegenwoordig geen ontgronden meer, maar gebiedsontwikkeling. Het zandwinbedrijf wint op diverse locaties bouwgrondstoffen. Voordat zo’n locatie wordt ontwikkeld, wordt aansluiting gezocht bij een maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld natuurgebied of hoogwaterveiligheid. Altijd in samenwerking met andere partijen.

Teunesen bestaat al bijna tachtig jaar en is nog altijd het familiebedrijf – derde generatie inmiddels – dat het van oorsprong was. Het bedrijf wint bouwgrondstoffen op diverse locaties in Nederland, maar is ook in België en Duitsland actief. Dat gebeurt deels in deelnemingen maar altijd in samenwerking met andere partijen, legt projectleider Roel van Ark uit. Hij vertelt dat het ontgronden tegenwoordig het secundaire onderdeel van een project is. “Primair is waar het project uiteindelijk toe leidt, het maatschappelijke doel dat gerealiseerd wordt.”

Financiële motor

Hij noemt als voorbeeld natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen. “Dat wordt gefaseerd aangelegd als natuurgebied, in samenwerking met Natuurmonumenten. Een aantal fases is al opgeleverd.” Een locatie ontwikkelen tot natuurgebied is maar één van de voorbeelden. zegt hij. Andere mogelijkheden zijn een recreatiegebied, hoogwaterveiligheid en woningbouw. “De winning van zand en grind is de financiële motor om tot zo’n ontwikkeling te komen.” Het samenwerken bij zo’n projectontwikkeling, geeft hij aan, gebeurt met uiteenlopende partijen. “Dat kan zijn met landbouworganisaties, natuurorganisaties, maar ook met overheden, klankbordgroepen of dorpsraden. Samenwerking is altijd de basis.”

Schaars

Bij Teunesen zelf zijn zo’n 165 medewerkers in dienst. Het merendeel, ongeveer 110, werkt op de locaties, de rest op verschillende afdelingen in Heijen, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd. Medewerkers met verschillende achtergronden zoals planners, engineers, projectontwikkelaars, maar ook veel technisch personeel zoals kraanmachinisten en monteurs. Vooral die technici zijn schaars, zegt Van Ark. Hij begrijpt dan ook dat de bedrijven in deze regio, maar ook de regio zelf zich nadrukkelijker moeten profileren en de vele positieve aspecten onder de aandacht moeten brengen. “Zodat jongeren hier blijven, maar ook mensen uit andere delen van het land hier willen werken en wonen. Dat wonen is beter betaalbaar, de afstanden naar grotere steden zijn relatief klein, er is veel natuur en er zijn veel interessante bedrijven gevestigd”.

Meerwaarde

Nadrukkelijk contact zoeken met het onderwijs en stages aanbieden is één van de middelen die bij Teunesen steeds meer worden ingezet om het personeelsbestand op peil te houden. “We zijn geen hightech bedrijf, maar hebben wel interessante, uitdagende banen in een inspirerende werkomgeving waarbij persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt. Ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke pijlers van ons bedrijf. We ontwikkelen mooie projecten, daardoor zijn we onder meer een aantrekkelijke werkgever. We leveren zand en grind voor de bouw en creëren tevens natuur, recreatiegebieden en zorgen voor hoogwaterveiligheid. Met name die meerwaarde willen we als bedrijf nadrukkelijker gaan communiceren. Daar ligt voor ons een mooie uitdaging.”

Dit interview is onderdeel van een serie waarbij onderscheidende en innovatieve ondernemers uit de regio aan het woord komen. Deze ondernemers dienen als bewijslast voor de kracht en verscheidenheid van ondernemend NoordLimburg. Als Crossroads Limburg, de triple-helix organisatie die de brug vormt tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Limburg, bieden wij deze ondernemers door middel van deze uitgave een podium om zo ook andere ondernemers te inspireren.