Gepubliceerd op 23 juni 2019

Samenwerken is vanzelf-sprekend op bedrijvenpark Medel

Bedrijven, onderwijs en overheid met elkaar verbinden. Dat uitgangspunt vormt de basis van de logistieke campus Rivierenland, gevestigd in een nagelnieuw pand op bedrijvenpark Medel bij Tiel.

“Ik spreek graag over een clubhuis voor alle logistieke partijen in de regio”, zegt Frank Engelbart, directeur van de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR). Logistieke Hotspot Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen acht gemeenten en diverse ondernemers uit de Regio Rivierenland, de onderwijssector, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de provincie Gelderland. De LHR kent vier grote(re) bedrijvenparken, te weten die in Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en het bedrijvenpark Medel. Deze vier bedrijvenparken werken op acquisitiegebied samen als het Regionaal Acquisitie Platform. Het platform draagt er zorg voor dat bedrijven zich op de juiste locatie vestigen. Met zijn omschrijving benadrukt Frank Engelbart dat partijen zich welkom mogen weten in het fraaie gebouw. De activiteiten die er ontplooid worden, hebben als doel om met elkaar de logistiek nog beter te laten floreren in de regio. Ondernemers gedreven initiatieven, daar gaat het om.

Aan de slag

“We zitten als organisatie van het bedrijvenpark in een vleugel van het gebouw, maar de logistieke campus heeft een centrale plek”, vertelt Monique Spijker-Vries, coördinator gronduitgifte van Medel. “Ondernemers houden er hun bijeenkomsten. Ze kunnen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Het Tielse ROC Rivor geeft er les aan studenten. Op die manier krijgen ze les op de plek waar ze later misschien hun baan vinden. Dat werkt stimulerend. We willen natuurlijk graag dat ze na hun studie daadwerkelijk in de logistiek aan de slag gaan.” Frank Engelbart vult aan:

“Social media zijn natuurlijk fantastisch. Maar we geloven toch vooral in de kracht van de ontmoeting. Naar ons idee word je slimmer als je samen onderneemt, dus met collega’s, onderwijs en gemeenten.” Monique Spijker ziet dat dat op bedrijvenpark Medel in praktijk gebracht wordt. Ondernemers spreken elkaar en constateren bijvoorbeeld dat de een in wintergoed handelt en de ander in zomergoed. Dat betekent dat ze elkaar in hun laagseizoen opslagruimte kunnen uitlenen. “En innoveren doen bedrijven niet alleen. Ze hebben elkaar daarin nodig. Juist kruisbestuiving biedt nieuwe invalshoeken en perspectieven. Ook daar is ruimte voor op de logistieke campus Rivierenland”, aldus Monique Spijker.

Visitekaartje

Het nieuwe gebouw is een visitekaartje van bedrijvenpark Medel geworden, met een moderne uitstraling en duurzaam materialengebruik. De installaties functioneren volledig op elektriciteit. Het gebouw bestaat uit materiaal dat gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt kan worden. Er kunnen bijeenkomsten met 150 mensen plaatsvinden. Door middel van een schuifwand kan de ruimte verkleind worden en is die te gebruiken als vergaderruimte of leslokaal. Monique Spijker toont zich verheugd dat het pand al door veel partijen gevonden wordt, terwijl het nog maar kort – de opening was september vorig jaar – in gebruik is. Door de laagdrempelige uitstraling voelen ondernemers zich er thuis.

Regionale samenwerking

Overigens zijn niet alleen de ondernemers van het bedrijvenpark, maar uit de hele regio welkom op de campus. De samenwerkingsgedachte is daarbij, wat Frank Engelbart betreft, steeds de rode draad. Niet elkaar vliegen afvangen, maar samen zien verder te komen. Dat zit zelfs in het DNA van de streek, vertelt hij: “Veel mensen weten het misschien niet, maar we kennen hier een van de oudste en grootste bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden van Nederland.”

Er zijn inmiddels voorbeelden van vruchtbare regionale samenwerking te geven. Zo is er een opleiding gestart voor het middenkader in de logistiek. Ondernemers onderkenden de noodzaak. Ze wilden hun medewerkers verder ontwikkelen én blijven binden aan hun bedrijf. Frank Engelbart: “Zo’n opleiding konden ze niet in hun eentje opzetten. Dus is contact gezocht met de kennisinstellingen ROC Rivor uit Tiel voor het mbo-gedeelte en met Avans Hogeschool uit Den Bosch voor de hbo-invulling ervan. En het werkt. Als we dat laten zien, dan krijgen we meer mensen mee met nieuwe initiatieven.” Helemaal vanzelfsprekend is dat laatste niet, weet hij. Want de bedrijven zijn druk met hun corebusiness. Druk als het goed gaat en bezig het hoofd boven water te houden als de economie tegen zit. Maar onderaan de streep blijkt de samenwerking toch vaak lonend te zijn.

Internationale acquisitie

Op provinciaal niveau wordt met andere logistieke hotspots de samenwerking gezocht. Zo vormt Rivierenland samen met de logistieke hotspots Nijmegen e.o. en Liemers-Achterhoek de Logistics Valley. Dat is een samenwerkingsverband met als doel de zichtbaarheid van de logistieke sector te vergroten en samen sterk te staan in gesprek met provincie, rijk en internationaal. “We zien dat het belang van de logistieke sector op deze manier bij de provincie beter opvalt. Dat blijkt uit de subsidiestromen die onze kant op komen. Zo ondersteunde de provincie de open dag van de logistiek die we vorig jaar op de drie locaties hielden”, geeft Frank Engelbart aan. Logistics Valley probeert door middel van internationale acquisitie ook nieuwe grote logistieke bedrijven naar Gelderland te halen. Daarbij gaat het niet om koste wat kost bedrijvigheid naar de eigen hotspot halen. Gezamenlijk wordt bekeken waar de nieuwkomer het beste tot zijn recht komt.

Bedrijvenpark Medel

Bedrijvenpark Medel is een van de aantrekkelijke locaties van de 5e logistieke hotspot in Nederland. Monique Spijker somt de argumenten daarvoor op:

Het park ligt centraal in Nederland, met een eigen oprit naar de A15 richting het Rotterdamse havengebied en Duitsland. Verder beschikt het park over een eigen containeroverslag aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar er is meer. Bedrijven die zich willen vestigen, worden maximaal ontzorgd met één loket voor alle bouw- en vergunningszaken. Alle gevestigde bedrijven zijn automatisch lid van coöperatie Medel, een actieve, creatieve club die zaken als onderhoud, centrale inkoop, beveiliging, vervoersmanagement, bewegwijzering en groenbeheer initieert. Monique Spijker: “Bedrijven laten zelf zien dat wij interessant zijn als vestigingslocatie. Ze vestigen zich hier en dat betekent dat we iets goed doen.” Ze benadrukt dat bedrijvenpark Medel plaats biedt aan grote én kleinere bedrijven: “We geven kavels uit van 1000 vierkante meter tot 1,5 hectare. Dat geldt trouwens niet alleen voor logistieke bedrijven, maar ook voor de maakindustrie, handel, bouw en nijverheid. Ze zijn allemaal welkom.” «

Bedrijvenpark Medel Medelsestraat Oost 17 4004 LE Tiel Telefoon 0344 – 67 37 00 E-mail info@medel.nl www.bedrijvenparkmedel.nl