Gepubliceerd op 6 december 2016

Samen werken aan succes in de regio

Waar grote uitzendorganisaties steeds vaker kiezen voor een andere koers waarin digitalisering vooropstaat, blijft Seesing Personeel het verschil maken met een uitgesproken kenmerk: nuchtere Achterhoekers die op hun kenmerkende, persoonlijke wijze bezig zijn met hun passie: bedrijven en mensen in de regio samen succesvol maken.

De werkgelegenheid in het oosten van Nederland groeit en het aantal vacatures neemt toe. Seesing Personeel profiteert hiervan. Het bekende, regionale uitzendbureau in de Achterhoek houdt haar naam hoog vanuit de kernwaarden betrouwbaarheid, betrokkenheid, integriteit, eerlijkheid en bereikbaarheid. Al bijna tien jaar timmert de organisatie aan de weg met als doel de juiste match te maken tussen werkgevers en werkzoekenden in de regio. Seesing Personeel is in de afgelopen jaren flink gegroeid en levert zowel flexibele als vaste mensen in de sectoren techniek, transport, logistiek, industrie, bouw, financieel & commercieel en zorg. “De opdrachtgever kan voor de totale dienstverlening bij ons terecht”, vertelt senior intercedent Femke Schröder. “We maken altijd klant specifieke afspraken. Naast uitzenden, doen we ook aan projectdetachering en werving en selectie. We werken met een leuk en ervaren team van 20 intercedenten, met elk zijn of haar eigen specialisme, die elkaar op vele fronten versterken. Onze kracht zit in het laagdrempelig opereren, maatwerk leveren en de opdrachtgevers en flexkrachten kennen. En zij kennen ons, want we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.”

Persoonlijke aandacht
In dit digitale tijdperk blijft Seesing Personeel uiteraard niet achter en werkt ook steeds meer digitaal en online. Het uitzendbureau waakt er echter wel voor dat er persoonlijke aandacht blijft voor alle partijen, want haar visie luidt: aandacht loont. “Wij hechten waarde aan persoonlijk contact en nodigen flexkrachten uit voor een intakegesprek”, legt senior intercedent Christel Steentjes uit. “Daarbij zetten we op een rij wat iemand wil en onderscheidt en wat bij hem of haar past. Naast het cv maken we een persoonsprofiel en, wanneer de procedure hierom vraagt, kunnen we gebruikmaken van de persoonlijkheidstest ‘Discovery Insights’ van Kenneth Smith. Het vinden van de juiste match is maatwerk en vraagt om kennis van de markt en het bedrijf. Daarom heeft iedereen bij ons zijn of haar eigen specialisme en spreken de intercedenten de taal van de sector waarin ze werkzaam zijn.”

Oplossingen in de zorg
Vanuit de nauwe contacten met bedrijven en organisaties denkt Seesing Personeel mee om effectieve oplossingen te vinden. Dat heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een brede dienstverlening in alle branches waar het bureau actief in is. Onlangs is de dienstverlening uitgebreid met de zorgsector. Christel en Femke kennen vanuit hun professionele achtergrond het werkveld en de ontwikkelingen en zijn hiermee volwaardige gesprekspartners voor opdrachtgevers.

Femke: “Werken in de zorg vergt specifieke competenties en vaardigheden. We selecteren kandidaten nauwkeurig en weten welke diploma’s en werkervaring nodig is. Maar nog belangrijker is welke persoonlijke ambities en wensen zij hebben. De zorgbranche is ontzettend dynamisch en steeds meer gericht op het versterken van de eigen regie van de cliënt. De arbeidsmarkt wordt krapper, maar organisaties worden groter en willen flexibel blijven en er is meer vraag naar hoger opgeleid personeel. De zorgzwaarte neemt toe, medewerkers moeten meer kunnen en er wordt een scholingsslag gemaakt. Ook wordt steeds meer vanuit zelfsturende teams gewerkt. We ontlasten zorgorganisaties op het gebied van werving en selectie en zetten hiervoor gericht onze communicatiemiddelen en ons netwerk in. Dit levert de sector tijdbesparing, een betere wervingskracht en kwaliteit op.”

Financiële en commerciële 
dienstverlening
Christel en Femke zijn naast de zorgsector verantwoordelijk voor de branche-overschrijdende unit voor financiële en commerciële dienstverlening. Ook hier heeft digitalisering tot gevolg dat administratieve processen worden geautomatiseerd en de zelfredzaamheid van klanten groter wordt. Banken zien steeds meer de noodzaak tot opschaling en functies op vooral mid-office verdwijnen en veranderen. “In deze sector worden andere vaardigheden en competenties gevraagd”, ervaart Christel. “Het klantperspectief krijgt een veel grotere rol en bedrijven zijn meer dan ooit op zoek naar dé kandidaat die past bij het bedrijf. Het is een uitdaging om een goede aansluiting te vinden tussen het aanbod en de gestelde competenties. Dat betekent ook dat we niet altijd iedereen kunnen plaatsen, daarin zijn we ook helder. Maar de tekenen in de markt zijn gunstig, ook voor administratieve functies. Het vertrouwen komt weer terug en we zien werkzoekenden eerder vanuit een vaste baan overstappen.”

Bloeiende regio
Voor de Achterhoek is het heel belangrijk om jonge, hoogopgeleide mensen aan te trekken en te behouden. Interessante bedrijven zijn er genoeg, de markt trekt aan en de vraag naar kandidaten is groot. Seesing Personeel ervaart dat jonge professionals steeds vaker kiezen voor bemiddeling via een regionaal bureau en boekt hierin mooie successen. Christel: “We hebben onlangs in korte tijd een match tot stand gebracht voor een internationaal bedrijf, dat al enige tijd op zoek was naar een professional in deze regio. Dat was niet gelukt via de landelijke werving- en selectiebureaus. Ik geloof absoluut in de kracht van onze aanwezigheid in de Achterhoek en onze kenmerkende dienstverlening die past bij deze regio. Wij willen als Seesing Personeel een belangrijke bijdrage leveren aan een bloeiende regio.” «

http://www.seesingpersoneel.nl

Tekst: Jessica Schutten // Fotografie: Gert Perdon