Gepubliceerd op 15 december 2016

Samen werken aan duurzame oplossingen

groepsfoto_mvo_nederland_0_13_juni_2016_hr_optAls ondernemer of medewerker werk jij aan de taken van vandaag en morgen, maar natuurlijk denk je ook na over de lange termijn: hoe staan zaken er over 1, 5 of zelfs 10 jaar ervoor? Wat kan ik doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen? Dat vinden wij bij MVO Nederland een goed idee. Wij staan voor: een klimaatneutrale wereld, zonder afval of milieuvervuiling waarin iedereen mee kan en mag doen.

Het bedrijfsleven speelt hierin een onmisbare rol en heeft hier ook baat bij. Daarom werken we samen met onze 2300 partners, bedrijven en organisaties en faciliteren het proces. Wat hen verbindt is hun inzet op een toekomstbestendige businesscase. Vrijwel elke ondernemer 
of medewerker wil zich inzetten voor het voortbestaan van hun organisatie en waarde toevoegen aan de omgeving.  Een goede 
MVO-aanpak helpt hierbij.

MVO in de buurt
Veel mkb’ers werken regionaal of lokaal. Daarom werken we onder meer vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO.nl samen met regionale partners. Met MVO-Alliantie Noord Nederland, Duurzaam 
Den Haag en de Duurzaamheidspartners Amstelveen werken we aan regionale en 
lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld het 
verduurzamen van bedrijventerreinen in 
Den Haag en Amstelveen.

Samen naar duurzaamheid
De partners van MVO Nederland hebben 
toegang tot onze bijeenkomsten, kennis en tools. Daarnaast werken we met partners in netwerken aan concrete resultaten. Zo hebben het Netwerk Textiel met het Netwerk Zorg 
circulaire zorgkleding ontwikkeld en maakt het Netwerk Food & Agribusiness het mogelijk om verspilling in de keten terug te dringen. Partners van MVO Nederland nemen we mee in coalities en verbinden we aan relevante contacten. Directeur Stan Uyland van Betonballon: “Als onafhankelijke organisatie brengt MVO Nederland alle partijen in de keten bij elkaar om samen interessante 
marktproposities te ontwikkelen, gericht op een duurzame wereld. Zo is onze markt flink vergroot doordat MVO Nederland ons koppelde aan een buitenlandse partner. Alle 
partijen in de betonketen werken onder 
leiding van MVO Nederland aan een Betonakkoord. Dat is goed voor ons én 
de samenleving.”

Van uitdaging naar duurzame oplossingen
Als facilitator richten wij ons op matchmaking: 
partijen met een vraagstuk helpen aan duurzame oplossingen. We stelden Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox, voor aan de hoogste innovatieambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. “Daaruit kwam de grootste opdracht in onze historie, namelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.” Op onze Futureproof.community kunnen 
bedrijven zelf aan de slag door kosteloos een profiel aan te maken en uitdagingen met hulp van de community op te lossen en oplossingen onder de aandacht te brengen. Matchmaking doen we ook in marktconsultaties voor 
aanbestedende diensten. MVO Nederland 
wil verduurzamen over de as van inkoop en met een inkoopvolume van 73 miljard 
euro per jaar kan de overheid veel impact 
realiseren. MVO Nederland ondersteunt nu 
de Categoriemanager Schoonmaak Rijk bij 
het ontwikkelen van een methodiek voor duurzaam specialistisch vloeronderhoud 
door de juiste specialisten aan tafel te krijgen.

Meer weten?
We leggen je graag uit hoe jij kan profiteren van de kennis, het netwerk en de tools van MVO Nederland. Neem contact op en ontdek de duurzame kansen voor jouw bedrijf. «

MVO Nederland
http://mvonederland.nl/
Telefoon 030 -230 5600