Gepubliceerd op 17 november 2016

Samen investeren in passend en goed personeel

Ondernemers in het MKB zijn blij met de economische reuring (Er kan weer worden gelachen!). Tegelijkertijd erkent praktisch elke ondernemer dat er een groot probleem is, dat maar lastig lijkt op te lossen. Want, hoe kom je aan personeel dat de juiste kwalificaties heeft?

Jos Bongers, regiodirecteur bij Luba Uitzendbureau te Noord-Holland, herkent en erkent deze zorg bij ondernemers. “De oorzaak ligt grotendeels aan de slechte aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Hoewel we het er allemaal over eens zijn, dat dit gat moet worden opgelost, weten we ook dat we dit niet van de een op andere dag kunnen realiseren. Het probleem voor de langere termijn is dan évident: bedrijven verliezen hun groeipotentie, hun continuïteit komt onder druk te staan en op een gegeven moment zal men gaan kiezen om mensen uit het buitenland te halen. Of, erger nog: onze industrie verdwijnt zelf naar het buitenland. Als dit gebeurt, dan ben je als land natuurlijk verloren.”

Jos legt uit dat Luba – om deze uitdagingen aan te pakken – de ambitie heeft om de best mogelijke match te maken tussen de beschikbare kandidaten en de naar personeel zoekende bedrijven. “Want, er zijn nog steeds heel veel mensen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Om deze mensen te kunnen vinden en aan je te blijven binden, dienen we op een andere manier met elkaar op te trekken”, zegt hij.

“Ja, ik zie het zelfs als een gedeelde verantwoordelijkheid om die knelpunten op te lossen. Zo willen wij graag samen met de werkgevers investeren in de kwaliteit en competenties van alle mogelijke kandidaten. Dit doen we door samen opleidingen aan te bieden, juist om de match te kunnen maken. In de praktijk blijkt dit succesvol te werken.” Jos verwacht echter ook een ander soort commitment van de werkgevers-in-spé. “Als je een opleidingstraject aanvangt, dan moet je de medewerkers minstens anderhalf jaar aan je willen binden. Ook is het creëren van een vriendelijk arbeidsklimaat een must. De verhouding tussen leidinggevenden en werknemers is gelijkwaardiger geworden. Dat vraagt dus intern ook om een andere benadering. Niet voor niets geven wij regelmatig communicatietrainingen voor teamleiders.”

Jos is er ook van overtuigd dat niet iedereen in Nederland graag ‘flex’ wil zijn. “Het tegendeel is waar”, zo beweert hij. “Als er een vooruitzicht is op een vaste baan én als je dat vermeldt in een vacaturetekst, dan krijg je simpelweg meer reacties. Mensen hebben nog steeds behoefte aan een bepaalde mate van zekerheid.”

Maar bovenal is het van groot belang om het persoonlijk contact met zowel de opdrachtgevers als de kandidaten op een hoog niveau te houden, zo stelt Jos. “Natuurlijk digitaliseren wij ook en maken we gebruik van de nieuwste recruitmenttechnieken. Maar we proberen tegelijkertijd – in tegenstelling tot veel andere uitzendbureaus – om op zo veel mogelijk locaties een Luba-vestiging te hebben. We moeten zichtbaar en dichtbij zijn. Je moet bij ons kunnen binnenstappen. Je kunt niet alleen matchen op basis van een digitaal profiel. Het goed leren kennen van de kandidaat en de opdrachtgever blijft minstens zo belangrijk. Eigenlijk willen we naast elke kerk en bakker in ieder dorpje aanwezig zijn!”

Jos verwacht dat binnen 5 jaar digitalisering een nóg grotere rol zal gaan spelen en dat Luba meer gespecialiseerde vestigingen heeft. “Er zal steeds meer worden samengewerkt met opleidingsinstanties en we zullen met zekerheid nóg meer hebben geïnvesteerd in al onze kandidaten. Hopelijk samen met onze opdrachtgevers waardoor we een gemeenschappelijke commitment hebben én oprecht hebben geanticipeerd op de mogelijke bedreigingen die er zijn ten aanzien van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Het uiteindelijk doel? Door samen te investeren in passend en goed personeel, maken we het MKB slagkrachtiger!” «

Luba Uitzendbureau / www.luba.nl