Gepubliceerd op 13 december 2018

Rijn IJssel speelt in op wat bedrijfsleven vraagt

Rijn IJssel geeft regulier beroepsonderwijs aan jongeren op zeven clusters: CIOS & Veiligheid, Creatieve Industrie, Economie & Uiterlijke Verzorging, Techniek & ICT, Vakschool Wageningen en Zorg & Welzijn. Het cluster Entree & Maatwerk geeft naast Entree-opleidingen (mbo-niveau 1), ook onderwijs aan volwassenen en trainingen en opleidingen op maat aan bedrijven. Rijn IJssel heeft meer dan 150 mbo-opleidingen op 24 vestigingen in Arnhem, Wageningen en omstreken. Het aanbod voor bedrijven is uitgebreid en omvat meerdere vakgebieden.

Reguliere opleiding volstaat niet meer
“Door digitalisering en robotisering verandert de wereld zo snel, dat je niet meer kunt volstaan met alleen maar een reguliere beroepsopleiding”, stelt Wouter Groothedde, directeur cluster Entree & Maatwerk. “Over vijf of tien jaar zijn er beroepen waarvan we nu niet kunnen bedenken dat ze zullen bestaan. Dus wij moeten onze studenten vertellen, dat als ze hier van school komen dat ze dan nog niet klaar zijn voor de komende veertig jaar. Wij zullen onze studenten vooral de competentie moeten aanleren, dat een een leven lang ontwikkelen nodig is. Wij moeten hen een leercultuur bijbrengen.” Bestaat de klassieke automonteur nog wel over tien jaar?

Rekening houden met trends

Rijn IJssel steekt voortdurend zijn voelsprieten uit naar het bedrijfsleven om op de voet te kunnen volgen wat er in de markt gebeurt. “Wij zijn bij voortduring in gesprek met het werkveld”, legt Wouter Groothedde uit. “Wat is je huidige vraag, vertel ons, wat is je toekomstige vraag, wat zijn de trends en ontwikkelingen, waar moeten wij rekening mee houden en wat heb je straks van onze studenten nodig?” Een van de ontwikkelingen die hij ziet is die van de circulaire economie, waar volgens hem over 10 jaar honderdduizend banen in zijn. Veertig procent daarvan komt van het ROC. “Neem ons mee in die ontwikkeling, want over 10 jaar heb je veertigduizend man nodig”, roept hij het werkveld op. “Als wij ze dan niet opgeleid hebben ontstaat er een enorm tekort.”

Flexibel onderwijs


“Wij hebben het bedrijfsleven nodig om de programma’s actueel te houden. Rijn IJssel zet steeds meer in op flexibel werken en op flexibel onderwijs. Zo gaan we meer maatwerk leveren aan onze studenten, oftewel gepersonaliseerd onderwijs. De student bepaalt zelf hoe hij naar zijn diploma toewerkt”, verduidelijkt Wouter Groothedde. “We zijn er nog niet helemaal, maar we werken er hard aan. Wij hebben zoveel expertise in huis. Als we het onderwijs in stukjes opknippen, kunnen we beter inspelen op wat het bedrijfsleven vraagt, bijvoorbeeld met verkorte opleidingen en modulair onderwijs.” Het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, vindt Wouter Groothedde. “Er zit een kwalificatiedossier onder iedere beroepsopleiding met welke onderdelen behandeld moeten worden en voor welke beroepstaken. Daar wordt streng op gecontroleerd. Daar borgen we de kwaliteit mee. Eens in de twee á drie jaar komt de inspectie langs en krijgen we te horen dat we goed bezig zijn. Dat willen we ook graag van het werkveld horen”, aldus Wouter Groothedde.