Gepubliceerd op 9 mei 2019

Renovatie Park Boswijk mogelijk door leningen en subsidies

Jarenlang vormde de renovatie van Park Boswijk in Doorn een onoverkomelijke hindernis. Dit had alles te maken met de complexe eigendomsverhoudingen: een wonderlijke mix van een projectontwikkelaar, een woningcorporatie en particuliere eigenaren. Het overtuigen van de particuliere eigenaar-bewoners om in te stemmen met de renovatie bleek de sleutel. Leningen en subsidies maakten dit mogelijk.

De renovatie van servicecomplex Park Boswijk is vanwege de ingewikkelde eigendomsverhoudingen een ingewikkelde zaak, legt Hans Davids, voorzitter van VvE Park Boswijk uit. Op het in 1973 opgeleverde complex zijn momenteel twee grooteigenaren actief, woningcorporatie WoongoedZeist en ABC Park Boswijk BV. Zij bezitten inmiddels meer dan twee derde van de 500 appartementsrechten in het complex. De rest van de appartementsrechten is in handen van kleine investeerders en particulieren. Toen Davids het project in 2016 ging analyseren, kwam hij er al snel achter waar de crux lag. “Het probleem lag bij de particuliere eigenaren. Die moeten investeren in iets waar ze waarschijnlijk zelf niet meer van gaan profiteren. Het was dus heel belangrijk om die mensen over te kunnen halen en daarvoor was een leningsfaciliteit nodig, zodat ze de renovatie niet in één keer hoefden te betalen.”

Energiebespaarlening

Daarom diende het VvE-bestuur een aanvraag in voor de energiebespaarlening (EBL) van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), een lang proces, vooral veroorzaakt door de schaal van Park Boswijk en de ingewikkelde situatie. Een van de eisen van de EBL is dat de bewoners het geld op kunnen brengen om de lening terug te betalen. Daarom zijn in Park Boswijk de energie-, service- en onderhoudskosten zo ver mogelijk omlaag gebracht. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor de EBL dat de renovatie naar Zeer Energiezuinig Pakket-niveau gaat. Dat is een combinatie van maatregelen om de woning energiezuiniger te maken met hoge eisen aan onder meer isolatiewaarden.

Financieel

Uiteindelijk is het de VvE gelukt om de EBL binnen te halen. Daarnaast is ook de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) toegekend door RVO. Dat is een subsidie speciaal voor VvE’s, waarmee renovaties bekostigd kunnen worden. Daarmee lukte het het grootste gedeelte van de eigenaar-bewoners te overtuigen om in te stemmen met de renovatie. Het complex wordt flink aangepakt. Dat betekent nieuwe kunststof puien met triple glas, nieuwe daken, nieuwe kopgevels en vloerisolatie.