Gepubliceerd op 3 oktober 2018

Ondernemerschap en zorg: een goede combinatie

In de vorige column gaf mijn collega-bestuurder Wim Muilenburg aan dat het vijftien jaar geleden mogelijk is geworden om ondernemer in de zorg te worden. Ruim 130 zorgondernemers hebben zich de laatste jaren als franchisenemer aangesloten bij Driestroom.

Een prachtig voorbeeld hiervan is Driestroomhuis Didam. In hun gezinshuis bieden Jan en Sandra Kruitbosch samen met hun drie kinderen een thuis aan meerdere kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en een vorm van gedragsproblematiek. Als familiebedrijf creëren ze nieuwe kansen voor deze kinderen en jongeren door ze een veilige leef-, leer- en opvoedingsomgeving te bieden, waarin zij binnen hun mogelijkheden worden begeleid naar een volwaardige positie in de samenleving of vervolgplek.

Bij ICT Maatwerk in Arnhem, ook franchisenemer bij Driestroom, blijkt dat ondernemerschap en zorg eveneens een goede combinatie is. ICT Maatwerk biedt arbeidsmatige dagbesteding op vele ICT-gebieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken vanuit hun bijzondere talenten, met persoonlijke begeleiding op maat, zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij en wellicht door kunnen stromen naar regulier werk.

Ik hoop dat ik u met deze voorbeelden geprikkeld heb om te kijken wat u met uw bedrijf kunt betekenen voor kwetsbare medeburgers! «

Esther Nelissen
Raad van Bestuur Driestroom
E-mail: esthernelissen@driestroom.nl
www.driestroom.nl