Gepubliceerd op 29 juni 2017

Nova College start MyTec-specialisatie Wind

Olieboorplatforms raken werkloos en ook productieplatforms voor gas draaien op een lager niveau. Windenergie daarentegen speelt mondiaal een steeds grotere rol. Regionale opleider ROC Nova College heeft samen met haar consortiumpartners Falck Safety Services, Quercus en stichting Leer Werken in de Techniek een nieuw mbo-keuzedeel ontwikkeld.

Bedrijfsleven positief over MyTec Wind
Politiek en bedrijfsleven waren in januari op de Nova College Maritiem locatie in IJmuiden aanwezig tijdens een landelijke bijeenkomst. Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en Techport werkten hierbij samen. Tijdens de officiële presentatie werden diverse lezingen gegeven, dagvoorzitter Helga van Leur hoorde veel enthousiasme over de landelijke standaard die het bedrijfsleven helderheid geeft over de competenties van toekomstige windtechnici.

Het belang van goed opgeleide technici in de windindustrie neemt toe door onder andere het Energieakkoord, het Klimaatakkoord en de snelle ontwikkelingen in de energietransitie. De 130 studenten die in nu in de zogenaamde ‘MyTec’ opleidingen van het Nova College zitten, krijgen aan het eind van het derde schooljaar de mogelijkheid om te kiezen voor ‘MyTec Wind’.

Bij- en omscholing
Naast focus op reguliere studenten zijn de consortiumpartners actief met technici uit het bedrijfsleven. Mensen die bijvoorbeeld in de offshore werken als werktuigbouwkundige of elektrotechnicus en zich bij- of om willen laten scholen tot windtechnicus. Ook voor hen is via Falck Safety Services en Nova Contract maatwerk beschikbaar. Cursisten zijn na de opleiding persoonlijk gecertificeerd, en die certificatie vindt plaats volgens landelijke, Europese en internationale standaarden.

Bedrijven zien voordeel en sluiten aan bij MyTec
Voor het mbo zijn nu vijf MyTec-opleidingen ontwikkeld, voor het hbo wordt een AD-traject voorbereid. Praktijkopdrachten en onderwijsmodules zijn geschreven door praktijkopleiders van bedrijven binnen de stichting Leer Werken in de Techniek en docenten van het Nova College. Bedrijven als Nuon, Facta, ENGIE, Waternet, Crown van Gelder, Albemarle Catalysts, AEB Amsterdam hebben direct invloed op het opleiden van vakmensen met brede én specialistische kennis van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en procestechniek. Bedrijven die ook aan willen sluiten bij de stichting zijn zeer welkom, inmiddels zijn er ruim voldoende studenten in de opleidingen maar het aantal MyTec-stageplaatsen wordt graag uitgebreid. Ook omdat steeds meer jongeren na het vmbo, mavo of havo kiezen voor MyTec, in april waren er al meer dan 75 nieuwe aanmeldingen.

AYOP en Techport Campus
Het nautisch gerelateerde AYOP-netwerk en het Techport-netwerk versterken elkaar voor voldoende technici in de toekomst. Binnen de Techport Campus werken alle partners aan toponderwijs en nieuwe banen voor morgen. Kennisdeling, samen opleiden en investeren in nieuwe apparatuur voor het techniekonderwijs. Niet zelden vervullen de partners in het bedrijfsleven hun vacatures met pas afgestudeerde mbo’ers. Deze goed geschoolde medewerkers zijn snel inzetbaar en kennen al de weg in het bedrijf. «

Meer weten?
Falck Safely Services
www.falck.nl

Stichting Leer Werken in de Techniek
www.leerwerkenindetechniek.nl

ROC Nova College / Nova Contract
www.novacollege.nl/mytec

Quercus
www.qts.nl