Gepubliceerd op 29 november 2018

Nooit meer dataverlies

Wanneer je vermoedt dat er sprake kan zijn van dataverlies: STOP. Schrijf op welke handelingen je het laatst hebt uitgevoerd. Dit kan van belang zijn voor het data recovery team. Onderneem GEEN pogingen om zelf veranderingen aan te brengen in de data of aan de schijf.

Verwijderde data
Als je merkt dat bestanden zijn verwijderd of verdwenen zonder een duidelijke verklaring, maak in dat geval geen nieuwe data aan, verplaats geen bestanden en sla geen nieuwe data op. Indien je deze stappen wel uitvoert, dan verklein je de kans op een compleet herstel. Mocht je gebruik maken van een Recovery programma, wat wij echter afraden, installeer dan niets op de schijf waar de data van verloren is gegaan.

Bestanden herstellen.
Op welke manier gebeurt dit? Wanneer een bestand verwijderd wordt, dan is deze niet daadwerkelijk verwijderd. Alleen de verwijzing in de zogenaamde FAT-tabel (de feitelijke inhoudsopgave) is weg.

Het bestand zelf is er nog, maar wanneer de computer verder gebruikt wordt, kan het voorkomen dat de locatie waar het bestand opgeslagen was, overgeschreven wordt. Daarom is het belangrijk om elke amateuristische poging tot data recovery te vermijden.

Ransomware virus
Een Ransomware virus (ook wel Cryptoware of Cryptowall genoemd), is een zeer schadelijk virus dat op steeds slinksere wijze een server insluipt en daarbij bestanden versleuteld (encrypt).
Alle waardevolle (bedrijfs) bestanden zitten virtueel achter slot en grendel. Pas als er losgeld (bitcoins) is betaald, worden de waardevolle bestanden decrypted en kan er weer worden beschikt over de data. Deze gijzelingssoftware kan andere computers in hoog tempo besmetten.
Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum en de politie staat dit virus bekend als de nieuwste vijand van de computer.

Zijn uw bestanden beschadigd? of heeft u vermoeden dat er sprake is van dataverlies?
Kijk voor meer informatie op de website van Data Recovery Nederland.