Gepubliceerd op 14 oktober 2019

Nieuw model in het vastgoed: coönderhoud

In de vastgoedsector is samenwerking het verkennende stadium voorgoed voorbij: de afgelopen jaren is dit goed gebruik geworden. Goed, omdat samen optrekken een succesvolle manier is om de uitvoeringskwaliteit te verhogen, processen gecoördineerd en klantvriendelijk te laten verlopen en kosten te verlagen. Worden er nu vooral project specifieke prestatieafspraken gemaakt, Coönderhoud van De Variabele en haar partners gaat verder. Over het plezier van een échte samenwerking.

Coönderhoud: een manier van samenwerken die gestoeld is op zogenoemde zachte indicatoren als transparantie, eerlijkheid, vertrouwen en heldere communicatie. Het draait erom dat partijen op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen om meer en beter resultaat te behalen. En als het even kan ook meer werkplezier. Het verschil met Resultaatgericht Samenwerken zit hem in het feit dat RGS vooral gericht is op harde prestatie-indicatoren.

“Samenwerking begint niet bij wat je doet, maar hoe je bent”

De Variabele is pleitbezorger van zo intensief mogelijke samenwerking. Wil je goed blijven inspelen op de huidige en toekomstige vraag van de opdrachtgevers, dan vraagt dat om kennis en vakmanschap op het gebied van vastgoedonderhoud, duurzaamheid, verbouw en ook nieuwbouw. Een complex geheel. Door de uitdagingen consequent aan te vliegen met vaste samenwerkingspartners kun je het zo organiseren, dat alle partners optimaal profiteren van elkaars bagage en expertise. Hierdoor wint de klant, want projecten worden minimaal volgens verwachting en effectief uitgevoerd. Als klanten en hun bewoners en gebruikers tevreden zijn, winnen uiteindelijk ook de partners.

Wanneer je zoiets goed wilt inrichten, vraagt dat om onvoorwaardelijk commitment van de partners. Om gezamenlijke contractuele afspraken en om een gedeelde cultuur rond de samenwerking die resulteert in trots en plezier. Dat hebben we voor ogen met het nieuwe Coönderhoud.

De Variabele start Coönderhoud met circa 50 partners waarmee de organisatie samenwerkt. Er worden collectief vastgelegde KPI’s gehanteerd voor de verschillende onderdelen en doelen van de samenwerking. De ambitie is om binnen de cultuur en volgens het principe van de lerende organisatie de waarde van de samenwerking voor zowel klanten als partners op een steeds hoger niveau te brengen.

Dag van het Coönderhoud

Op 16 mei jl., de Dag Van Het Coönderhoud, is de Samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend. Meer dan vijftig partners hebben al hun ja-woord gegeven. De overeenkomst omvat de multidisciplinaire samenwerking voor en met alle partners van De Variabele, over lange termijn, zowel project overstijgend als projectgebonden. De eerste stap naar samenwerking in de hele keten.

In de bioscoopzaal zitten zo’n 120 genodigden, onder wie werknemers van De Variabele, partnerpartijen en opdrachtgevers zoals corporaties. Zij worden geïnformeerd over deze nieuwe manier van samenwerken, die aansluit bij de overheidsambitie van een circulair Nederland in 2050. Een ambitie die De Variabele graag adopteert.

Nu onze opdrachtgevers, breder inbedden

De ondertekening met de partners van De Variabele is pas de eerste stap. Coönderhoud is pas geslaagd wanneer opdrachtgevers ook aansluiten. Vanuit deze drie-eenheid is het mogelijk om de zienswijze en doelstellingen van deze samenwerking mogelijk te maken. We hebben alle betrokken partijen in het onderhoudsproces nodig om dit verder te verbeteren en efficiënter in te richten. Ook om samen tot innovatieve oplossingen en vernieuwende concepten te komen. Coönderhoud draagt vanuit deze visie bij aan een scherper proces voor vandaag en een toekomstbestendig perspectief voor morgen. En dit gaat veel eenvoudiger, makkelijker en beter wanneer we er samen plezier in hebben.

Zienswijze, de waarde van samenwerken

Voor ons biedt Samenwerking de energie en positiviteit om te ontwikkelen en te ontplooien. Vanuit het plezier spannen we ons voortdurend in voor een efficiënter proces en een beter product. Dit resulteert in gebundelde innovatie, betere prijs-kwaliteitsverhouding, continuïteit en tevreden klanten.

Wilt u meer informatie over Coönderhoud of aansluiten als partner of opdrachtgever? We praten u hier graag over bij en vertellen u er meer over.

De Variabele Groep B.V.
Bachstraat 29
6521 EH Nijmegen
Telefoon: 0800 – 7107
www.devariabele.nl