Gepubliceerd op 10 juli 2017

Mooie stappen op het gebied van circulaire economie binnen 
Best Fresh Group

Maatregelen om een circulaire economie te stimuleren staan op dit moment op de agenda van de regeringsonderhandelingen. Dit zijn grote maatregelen die voornamelijk gestimuleerd worden vanuit de overheid, maar op kleinere schaal zijn er natuurlijk ook veel mogelijkheden voor mkb-bedrijven om een steentje bij te dragen aan een circulaire economie.

Mart Valstar, eigenaar van Best Fresh Group in Poeldijk, is dan ook groot voorvechter van een eigen bijdrage aan circulaire economie. Het ene initiatief heeft meer impact dan de ander, maar alle initiatieven zijn bedoeld als bijdrage op lokaal niveau van een circulaire economie.

Energieverbruik
Als speler op de AGF-markt, heeft Best Fresh Group een aanzienlijke hoeveelheid energie nodig voor een volledig op temperatuurzone ingericht magazijn, kantoren en andere faciliteiten. Naast het feit dat op het gevestigde bedrijventerrein op alle daken zonnepanelen geplaatst zijn, wordt de restwarmte van het gekoelde magazijn gebruikt voor het verwarmen van de kantoorpanden. Tevens wordt op facilitair gebied gebruikgemaakt van studenten om haalbaarheidsstudies uit te voeren naar de vele mogelijkheden om enerzijds het energieverbruik te reduceren en anderzijds de benodigde energie te hergebruiken.

Hergebruik van afval
Een ander initiatief van Best Fresh Group is om, al dan niet in samenwerking met andere partijen, de grote hoeveelheden afval her te gebruiken. Als speler op de AGF-markt, heeft Best Fresh Group een relatief hoog percentage biologisch afval.
Met hergebruik kan gedacht worden aan een compleet andere toepassing. Zo wordt nu onderzocht of van de schillen van citrusvruchten schoonmaakmiddel gemaakt kan worden.

Inzet van mensen met afstand tot 
arbeidsmarkt (statushouders)
Met MVO Westland als partner zet Best Fresh Group zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij valt te denken aan mensen met een beperking, mensen in de WW maar ook vluchtelingen. De filosofie van Mart Valstar hierachter is, dat als elke ondernemer zijn steentje bijdraagt en een of twee statushouders een kans geeft, de problematiek rondom de (re)integratie van deze groep mensen opgelost is. Binnen de Best Fresh Group wordt de logistieke afhandelpartij ABC Logistics hiervoor ingezet. Door een grote variëteit aan werkzaamheden (van laagdrempelig tot gecompliceerd) en een zekere schaalgrootte kunnen statushouders goed begeleid worden om stap voor stap terug te keren naar de werkmaatschappij.

Mobiliteit
Mobiliteit is een breed begrip, maar binnen Best Fresh Group wordt er bewust gekeken naar de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit vertaalt zich o.a. terug in het hoge percentage oplaadpunten voor bedrijfsauto’s. Gezien de regionale rol van Best Fresh Group en het feit dat het merendeel van de werknemers uit het Westland komt, kunnen de meeste leaserijders het woon-werkverkeer volledig elektrisch rijden.
Een andere manier is de uitstoot van de vrachtauto’s. ABC Logistics zet onder andere eigen vrachtauto’s in voor het dagelijkse operationele werk en gebruikt hiervoor zelf vrachtauto’s met de laatste versie van energiezuinige motoren. Uiteraard volgen de chauffeurs regelmatig cursussen op het gebied van economisch rijden en uitstoot reducerende maatregelen. Ook bij het inhuren van vervoerders voor het uitvoeren van activiteiten wordt gekeken naar het wagenpark, waarmee deze werkzaamheden uitgevoerd worden. Uiteraard worden de ontwikkelingen op het gebied van elektrische vrachtauto’s nauwlettend in de gaten gehouden.
Het laatste voorbeeld hierin is het gebruik van heftrucks in de magazijnen. ABC Logistics gebruikt alleen elektrische heftrucks voor alle werkzaamheden. Voor het opladen van deze heftrucks wordt meer en meer gebruikgemaakt van opladers met een lage piekbelasting en wordt getracht het laden van de heftrucks meer en meer te spreiden over de dag. «

Best Fresh Group

www.bestfreshgroup.com