Gepubliceerd op 18 maart 2019

Met AOK bv bent u niet in de gevarenzone

Advies- en Opleidingen Kloosterman BV is gespecialiseerd in  het verzorgen van opleidingen en het verstrekken van adviezen op het gebied van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen. AOK bv heeft een opleidingen-pakket van meer dan 30 opleidingen waarbij de gevaarlijke stoffen centraal staan. Daarbij kan het gaan om chauffeursopleidingen, maar ook voor bewustwordingscursussen gevaarlijke stoffen kunt bij ons terecht.

In de loop der jaren zijn heel veel mensen in de ziekenhuiswereld opgeleid om verantwoord en veilig te handelen met gevaarlijke stoffen. In mei van dit jaar is de bewustzijns-opleiding voor transportmedewerkers in het ziekenhuis als E-learning-pakket ontwikkeld. Meerdere E-learning-instructies zullen volgen. Naast de verzorging van deze opleidingen in de algemene ziekenhuizen is AOK bv ook aangewezen als preferred supplier voor de overkoepelende organisatie van de Zelfstandige Klinieken Nederland(ZKN).

Daarnaast heeft AOK bv al meer dan 10 jaar de opleiding “Veiligheid voor Tankreinigers” in zijn programma. Een unieke opleiding die een must is om tanks veilig schoon te kunnen maken. De opleiding wordt verzorgd op basis van de eindtermen zoals die door branchevereniging ATCN zijn opgesteld. Hiermee heeft AOK bv ook de status van erkend opleider.

Begin juni heeft AOK bv ook de erkenning weer verlengd gekregen als erkend opleider voor STL. Op basis hiervan kunnen de aangesloten bedrijven SOOB-subsidie ontvangen wanneer medewerkers een opleiding gevolgd hebben bij AOK bv.

Voor een grote groep van bedrijven en instellingen vervullen wij ook de rol van veiligheidsadviseur, alle modaliteiten. Door het opdoen van de ervaringen aldaar kunnen wij onze opleidingen presenteren met actuele beelden uit de dagelijkse praktijk. Dat wordt door de cursisten als zeer positief ervaren. Dan leeft de theorie.

Op het gebied van gevaarlijke afvalstoffen is AOK bv een jarenlang begrip. Met meer dan 30 jaar ervaring in wereld van de gevaarlijke afvalstoffen kunnen wij iedereen een gedegen fundament geven om verantwoord met gevaarlijke afvalstoffen om te gaan. Ook wat de administratie daarvan betreft hebben wij kennis van zaken met betrekking tot EURAL-code, afvalstroomnummers, im – en export van afvalstoffen, etc.

Populair zijn onze opleidingen LGK en MGK. Deze gasmeetkunde-opleidingen gaan door steeds meer bedrijven toegepast worden daar er steeds meer containers uit andere delen van de wereld ons land binnenkomen en er sprake is van gas in de containers. Dat gas beschermt de aanwezige producten, maar mag geen bedreiging vormen voor medewerkers die de containers moeten openen.

Voor alle opleidingen geldt dat we streven naar maximaal 15 deelnemers per groep, op een enkele uitzondering na. Hierdoor krijgen de kandidaten maximaal aandacht. De aandacht voor de lesstof krijgt nog een extra accent door bij alle opleidingen een uitgebreide vragenset te verstrekken om zich te bekwamen in de materie. Ons slagingspercentage ligt dan ook ver boven het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt hoe belangrijk de aandacht voor de kandidaat is. Op nevenstaande foto ziet u dat uw plaats al beschikbaar is. U bent van harte welkom.

Advies- en Opleidingen Kloosterman BV
Wijngaardstraat 51
4461 DB Goes
Tel. 0113 – 25 06 37
Mail:  info@aokbv.nl
Web:  www.aokbv.nl