Gepubliceerd op 16 maart 2018

De melkkoe van de Nederlandse Belastingdienst: de auto van de zaak

Iedereen kent hem wel in zijn/haar omgeving: een persoon die een auto van de zaak rijdt, zowel zakelijk als privé, maar die op feestjes vertelt dat hij geen bijtelling hoeft te verantwoorden…

De vraag is of dit daadwerkelijk zo is, of dat hij/zij nooit is onderworpen aan een (boeken)onderzoek van de Belastingdienst. De laatste tijd merken we toch wel dat meer mensen van de Belastingdienst vanachter hun bureau komen en bedrijven bezoeken om de administratie te onderwerpen aan een onderzoek.

En het zal u niet verbazen: een van de meest gevoerde discussies gaat over de auto van de zaak. Dit geldt voor werknemers die een auto ter beschikking hebben gesteld gekregen van hun werkgever óf een auto die aan een ondernemer ter beschikking wordt gesteld in het kader van zijn/haar onderneming. Wanneer de auto ter beschikking wordt gesteld, dan is de vraag of er een sluitende kilometeradministratie aanwezig is waaruit blijkt dat de auto voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. En als deze niet aanwezig is, dan volgt er een verplichte bijtelling van 25% van de cataloguswaarde. Maar zoals gezegd is de regelgeving de laatste 5 à 6 jaar dermate ingewikkeld geworden dat de exacte regelgeving hogere wiskunde is geworden. Maar gelukkig is er een lijn te ontdekken en heeft OOvB professionals die u hierbij van dienst kunnen zijn.

De algemene lijn is dat voor auto’s die voor het eerst tenaamgesteld zijn vóór 1-7-2012, het bijtellingspercentage van 2012 blijft gelden, zolang de auto niet van eigenaar wisselt. Maar dit kost de schatkist teveel geld, waardoor is besloten dat de bijtelling voor dergelijke auto’s per 1-1-2019 wordt verhoogd naar het huidige bijtellingspercentage, van 25%.

Auto’s die tussen 1-7-2012 en 31-12-2016 voor het eerst tenaamgesteld zijn, hebben een bijtellingspercentage dat is vastgesteld in het betreffende jaar, gedurende 60 maanden na eerste tenaamstelling. Dit betekent dat een auto die tenaamgesteld is op 13-3-2013 tot 1-4-2018 het verlaagde tarief mag toepassen (bijvoorbeeld 4%), waarna de bijtelling vanaf 1-4-2018 stijgt naar het huidige bijtellingspercentage van 25%!! (let op: het tarief van 22% is enkel van toepassing op auto’s die ná 1-1-2017 voor het eerst tenaamgesteld zijn!)
De vraag is dan: Kan ik deze hogere bijtelling voorkomen?

Het antwoord is ja, maar de weg hier naartoe is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
1. U exploiteert in een besloten vennootschap uw onderneming. De auto is ter beschikking gesteld aan u als directeur-grootaandeelhouder. Oplossing: De onderneming (BV) verkoopt de auto voor de waarde in het economische verkeer aan haar DGA. Let op!! Deze verkoop zal belast worden met 21% BTW, die de BV dient af te dragen aan de fiscus, en die voor u als DGA niet aftrekbaar is. Vervolgens kunt u de auto als privéauto aanmerken en de zakelijke kilometers declareren aan uw BV tegen € 0,19/km.
2. U exploiteert als eenmanszaak/in VOF- of maatschapsverband uw onderneming. De auto is ter beschikking gesteld aan u als ondernemer. Oplossing: U verkoopt de auto aan een derde (dit kan ook aan uw partner die niet in algehele gemeenschap van goederen met u is gehuwd) voor de waarde in het economische verkeer aan de derde. Let op!! Deze verkoop zal belast worden met 21% BTW, die de EZ/VOF/MTS dient af te dragen aan de fiscus, en die niet aftrekbaar is. Vervolgens kan de auto door de EZ/VOF/MTS worden gehuurd van de koper. Of de auto wordt op een later moment doorverkocht aan een van de ondernemers in de VOF/MTS. Vervolgens kunnen de zakelijke kilometers worden gedeclareerd tegen € 0,19/km.

Overige aandachtspunten:

Omzetbelasting: Zoals gezegd is het belangrijk om te weten dat de verkoop vanuit de BV/mts/ez/VOF dient plaats te vinden mét BTW, dat deze BTW afgedragen dient te worden aan de fiscus, en dat de BTW veelal niet als voorbelasting in aanmerking kan worden genomen.
MRB:
In een aantal situaties kan gebruik worden gemaakt van het verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting. Hiervoor is het van belang dat de auto voor ten minste 10% voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Wanneer de onderneming wordt gestaakt of de auto staat juridisch op naam van een van de vennoten en deze vennoot treedt terug uit de mts/VOF, dan wordt het verlaagde tarief MRB direct verhoogd tot het normale tarief. Dit betekent extra autokosten welke veelal niet gewenst zijn.
BPM:
In geval van bestelauto’s is veelal sprake van een vrijstelling BPM. Hiervoor is het belangrijk dat de bestelauto minimaal 5 jaar zakelijk wordt gebruikt. De auto na 59 maanden overboeken naar privé betekent directe heffing van de rest-BPM, veelal inclusief boete wegens het niet tijdig aangeven van de verschuldigde belasting. Dus wees hierop alert!

Ten slotte: Goed is het om kritisch te kijken naar de auto. Is de auto daadwerkelijk ter beschikking gesteld? Zo nee, dan is er ook geen sprake van een bijtelling.
Is er sprake van een bestelauto? Dan zijn er aanvullende eisen die van belang kunnen zijn bij een mogelijke discussie met de fiscus over (al dan niet een) bijtelling van de auto. Daarbij is de inrichting van de bestelauto van belang, de mate van vervuiling, de afmetingen, etc. Wees hier vooraf erg kritisch op!! De belastingdienst heeft de mogelijkheid om de bijtelling voor de afgelopen 5 jaren alsnog te verwerken en te verhogen met een boete wegens het niet juist doen van de aangifte!!

Voorzichtig stappenplan:

1. Is de auto ter beschikking gesteld? Zo ja:
2. Is er sprake van een sluitende kilometeradministratie? Zo nee:
3. Is er sprake van een bestelauto die naar aard en inrichting uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen? Zo nee:
4. Beschikt u over een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto (en kunt u de ritten na afloop nog als zakelijk aantonen middels bijvoorbeeld een agenda)? Zo nee:
5. Beschikt u over een verklaring geen privégebruik auto (en kunt u de ritten na afloop nog als zakelijk aantonen middels bijvoorbeeld een agenda)? Zo nee:
6. Dan zal er een bijtelling dienen te worden verantwoord, tenzij op een andere wijze kan worden aangetoond dat de auto voor minder dan 500 km privé wordt gebruikt.

Wanneer u echter een auto bezit die bijna 60 maanden oud is, is het aan te raden om vooraf met uw fiscalist/relatiebeheerder te bespreken wat de (on)mogelijkheden zijn hieromtrent.

www.oovb.nl