Gepubliceerd op 13 december 2018

Meervoudige waardecreatie bij nieuwe opleidingen HAN

De faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft een rijk pallet aan opleidingen. De HAN wil bij aanvang van het nieuwe studiejaar van start met twee opleidingen. Een 4-jarige bachelor Business Innovation en een 1-jarige master Circulaire Economie. De grote gemene deler is meervoudige waardecreatie.

Bachelor Business Innovation
“Het creëren van iets nieuws is iets anders dan het in stand houden van bestaande business”, begint Tom Spanjaard, de kwartiermaker van deze nieuwe bachelor. “Innovatie is de continue bezigheid waarbij je nieuwe waarde creëert met een nieuw product, dienst of verdienmodel. Dat vernieuwen heeft een aantal unieke karakteristieken in zich op disciplines die je ook wel in andere opleidingen ziet, maar in het kader van innovatie er ineens heel anders uitzien.” Tom Spanjaard somt de vijf stappen van het innovatieproces op: Het verkennen van het innovatielandschap, het definiëren van de innovatie-uitdaging, het creëren van een innovatief concept, het testen van dat concept en het implementeren in de markt. Dit leren studenten vanaf dag één aan de hand van echte opdrachten uit het bedrijfsleven in de innovatie Business Innovation-workspace; een innovatieve onderwijsomgeving. Een mooi voorbeeld van Business Innovation noemt Tom Spanjaard TOMS schoenen, een merk dat ook flink in opkomst is in Nederland. Voor elke paar schoenen dat verkocht is, schenken ze een paar in een ontwikkelingsgebied. “Innovatie gaat om het creëren van meervoudige waarde. De economische waarde is duidelijk in dit voorbeeld, maar nog liever voegt het ook sociale en ecologische waarden toe.” In de opleiding komen een aantal gebieden samen volgens Tom Spanjaard. “Dat is creativiteit, ondernemerschap en techniek. Die drie elementen in combinatie met business en innovatie maken de opleiding uniek. Je hoeft natuurlijk geen techneut te zijn, maar er wel gevoel bij hebben. Tech savvy noemen we dat.”

Master Circulaire Economie

Naast de bachelor start in september ook de masteropleiding Circulaire Economie. De grote overeenkomst is dat ook de master gericht is op meervoudige waardecreatie. “Bij ons gaat het om duurzaamheidsvraagstukken van bedrijven die de transitie willen maken van een lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering. Onze studenten analyseren het bedrijf op de verschillende waarden. En zo krijg je een beeld waar risico’s en kansen liggen. Dat vraagt natuurlijk om innovaties in bedrijfsprocessen en bedrijfsmodellen”, licht Ellen Burger toe. “Wij kijken naar complexe vraagstukken in de brede context van wat er in de samenleving én internationaal speelt. En juist die integrale benadering is essentieel. Onze studenten kiezen samen met de opdrachtgever een oplossingsrichting. Die werken ze uit in een concreet ontwerp.” Volgens Ellen Burger is co-creatie belangrijk. “De vraagstukken en onderwerpen zijn zo nieuw dat we wel moeten samenwerken in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk. We moeten met elkaar de smalle kennisbasis verder ontwikkelen en dat doen wij door kennis op te doen in de praktijk.” Het grote verschil tussen de twee opleidingen zit in de complexiteit van de vraagstukken. “Ik zie wel dat studenten die van Business Innovation afkomen heel goed passen in onze master. Maar onze studenten moeten integraal denken en op strategisch niveau werken. Zij moeten in staat zijn om te werken met onvolledige informatie en kennis uit andere vakgebieden kunnen toepassen. De masterstudenten leren het duurzame gedachtengoed uit te dragen. Doel is uiteindelijk om de transitie in de organisatie te versnellen en de mindset in die organisatie te veranderen.”

www.han.nl