Gepubliceerd op 5 november 2018

Loop geen financiële risico’s. Weet waar u mee werkt.

Als ondernemer maakt u continu afwegingen tussen risico’s en potentiële winst. Maar hoe zit het met de risico’s die u nog niet in beeld heeft?

Uit ervaring weet Bert Pijfers, general manager van Toxic, dat ondernemers vaak de financiële risico’s van werkzaamheden met chemische producten niet kennen. Hij wil ondernemers hiervan bewustmaken, zodat zij zich hiertegen kunnen beschermen. Iedere onderneming met productie, schoonmaak of onderhoud heeft namelijk chemische producten in huis. Om onnodige risico’s te voorkomen, moet u inventariseren welke producten dit zijn, adequate maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen en deze maatregelen handhaven. “Bedenk dat u de volgende 5 financiële risico’s loopt als u dit niet doet”, aldus Bert.

De financiële risico’s

In het ernstigste geval leidt onvoldoende kennis van dit onderwerp tot een ongeval of ziekte op termijn. “In deze gevallen kunt u bezoek van de inspectie SZW, boetes of zelfs een gedwongen productiestop verwachten”, aldus Bert. Wanneer er (hoogwaardig technisch) personeel uitvalt, moet u tevens de ziektekosten dragen en vervangend personeel bekostigen, wat vaak lastig te vinden is. Bij ongevallen of ziekte kunt u ook schadeclaims verwachten, waarbij een omgekeerde bewijslast geldt. Hierbij moet u aantonen dat diegene niet ziek is geworden door werkzaamheden binnen uw onderneming. Een goede inventarisatie, adequate maatregelen en handhaving zijn uw bewijslast om dit aan te tonen.
Als er een ongeval plaatsvindt of medewerkers ziek worden, veroorzaakt dit tevens reputatieschade. U kunt hierdoor leveranciers en klanten kwijtraken. Daarbij is uw organisatie minder aantrekkelijk voor nieuw personeel. Dergelijke reputatieschade is moeilijk te boven te komen.

Naast deze ingrijpende gebeurtenissen, kunt u uw kans mislopen bij aanbestedingen indien u niet aantoonbaar veilig werkt met chemische producten. De overheid vereist dit bij aanbestedingen en veel grote ondernemingen volgen deze richtlijnen.

Ook bij een overname, verkoop of fusie wordt risicovolle blootstelling meegenomen in het due diligence onderzoek. Is dit niet in kaart gebracht of zijn er geen adequate maatregelen genomen, dan leidt dit tot de maximale aftrek van de overnamesom.

Tot slot kan werken met chemische producten een financieel risico opleveren wanneer u gaat innoveren of verbouwen. “De kosten voor veiligheidsmaatregelen kunnen hoger uitpakken dan verwacht wanneer u niet weet wat de risico’s zijn van de aanwezige producten”, aldus Bert. Het is daarom van belang om hier vooraf over na te denken. Zo voorkomt u verrassingen en kunt u het maximale rendement uit uw investering halen.

Maatregelen nemen

“Gemiddeld kost het zo’n € 50.000 tot € 60.000 aan arbeidsuren of adviseurs om de bovenstaande risico’s af te dekken”, aldus Bert. Als ondernemer begrijpt hij dat dit voor veel MKB-bedrijven een enorme investering is. “Natuurlijk kan het ook anders. Met Toxic hebben onze klanten de juiste informatie in huis en een betrouwbare partner voor vragen. Zo kunnen zij zelf adequate maatregelen nemen en de risico’s afdekken, voor gemiddeld € 4.000,- per jaar. Dit is een investering die zeker rendement oplevert”, aldus Bert. Hij weet uit ervaring dat de wil er is om een veilige werkomgeving te creëren, met Toxic kan dit.

Op toxic.nl/ondernemers vindt u meer informatie over veilig werken met chemische producten. Wilt u meer weten over de risico’s binnen uw onderneming? Vul dan hier gratis de Toxic QuickScan in en ontvang een passend advies.

Vul hier gratis de Toxic QuickScan in