Gepubliceerd op 9 mei 2019

Leeuwarden loopt voorop in sociale energietransitie

In Leeuwarden lukt het energiecoaches mensen met een smalle beurs te overtuigen van het nut van energetische maatregelen. De kern van het succes is een integrale benadering, waarbij de energietransitie een kans is om meerdere uitdagingen in een wijk aan te pakken. Zo ontstaat een gezonde maatschappelijke businesscase.

Volgens Jasper van Commenee, beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Leeuwarden, hebben mensen met weinig geld vaak niet in de gaten wat energiebesparende maatregelen kunnen opleveren. “Wij proberen door de inzet van energiecoaches mensen bewust te maken van het laaghangend fruit van energiebesparing.” RVO.nl heeft een Community of Practice (CoP) opgezet, waarin veertien gemeenten aan de slag zijn gegaan om de energietransitie bij huishoudens met een smalle beurs mogelijk te maken. René Schellekens van RVO.nl benadrukt dat energiebesparing niet hoog op de prioriteitenlijst staat bij deze doelgroep. Hij pleit dan ook voor een integrale aanpak van de problematiek rond energielasten. “Er is een nieuwe manier van werken nodig die ook rekening houdt met de sociale aspecten van de energietransitie.”

Mond-tot-mond

In Leeuwarden hebben ze een manier gevonden om bij de minder draagkrachtige bewoners over de vloer te komen, vertelt Van Commenee. “We werken samen met bijvoorbeeld wijkteams, maar we leggen ook folders over energiebesparing neer bij voedselbanken en we laten het meenemen door bewindvoerders. Dat zijn de partijen waar de doelgroep mee in aanraking komt.” Na de eerste bezoeken is het balletje vervolgens gaan rollen, vertelt Klaas Hofman. Hij is nu drie jaar energiecoach voor de gemeente Leeuwarden en is sindsdien bij 500 huishoudens op bezoek geweest. “We merken dat mond-tot-mondreclame heel goed werkt. We bieden de mensen bijvoorbeeld een gratis ledlamp aan bij een gesprek. Dat willen andere mensen ook waardoor ze een afspraak met ons maken.”

Bron: Rvo.nl