Gepubliceerd op 19 december 2019

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

De Ondernemersvereniging TZW uit Terneuzen behaalde onlangs haar 5e hercertificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. TZW is de grootste ondernemersvereniging in Zeeuws-Vlaanderen met als gebieden Handelspoort, Haarmanweg en inmiddels ook het Maintenance Value Park (MVP). Veel grote bedrijven zijn er onlangs via het MVP bijgekomen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) heeft zich landelijk bewezen als een effectief instrument om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. De bundeling van krachten onder de paraplu van het KVO-B in Terneuzen dateert al vanaf 2008. Vanaf het begin is een actieve werkgroep aan de gang gegaan om het Plan van Aanpak tot uitvoering te brengen. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Ondernemersvereniging TZW, de brandweer, de politie en de gemeente.

Ondernemersklimaat

De projectgroep leden zijn enthousiast over de werkwijze en aanpak van het KVO-B en hebben aangegeven graag verder mee te werken aan een veilig bedrijventerrein voor de komende drie jaar. In de afgelopen periode is gebleken dat de lijntjes zeer kort zijn tussen de deelnemende partijen en dat loont bij het snel oplossen of aanpakken van knelpunten. Met het KVO-B project hopen de partners het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen verder te verbeteren en de criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens te verminderen.