Gepubliceerd op 11 oktober 2018

Hoe krijg ik al mijn omzet in Duitsland ook betaald?

Ook in Duitsland dalen de faillissementstatistieken. Dit wil echter niet zeggen dat er geen betalingsproblemen zijn in het handelsverkeer. De vraag is op welke wijze deze zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. De spelregels daarbij verschillen in Duitsland wezenlijk van die in Nederland.

Algemene voorwaarden
Een belangrijk verschil in de juridische benadering bij betalingsproblemen is de uitgangspositie dat in Nederland de crediteur beschermd is en in Duitsland de debiteur. Oftewel, een rekening zal wel terecht verstuurd zijn (NL) versus er zal wel een goede reden zijn waarom niet betaald wordt (D). Goede leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van groot belang (bijv. Einheitsbedingungen). Is er bijvoorbeeld sprake van (verlängerter) Eigentumsvorbehalt en zijn de voorwaarden rechtsgeldig overeengekomen?

Aanmanen
Als uw klant niet betaalt, krijgt u te maken met de Duitse wetgeving op dit vlak. Dat loopt van Mahnung via Mahnbescheid tot (Zwangs)Vollstreckung, waarbij de kosten veelal vastliggen in het zgn. RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) voor de advocatuur. Het is in ieder geval wenselijk een streitiges Verfahren zoveel mogelijk te vermijden. Pas ook op voor verjaring. De zgn. Verjährung is in deze laatste maanden van het jaar echt een aandachtspunt.

Handelsinformatie
Zorg dat u vooraf altijd weet met wie u zaken doet. Is dat een GmbH, KG, GmbH & Co. KG of AG ? Hoe is de financiële positie en is uw contactpersoon wel tekeningbevoegd? Leg al uw afspraken schriftelijk vast in de Duitse taal en voorkom daarmee veel problemen achteraf.

Wilt u meer informatie over hoe u betalingsproblemen in Duitsland kunt voorkomen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag.

Frans van der Hoorn, Geschäftsführender Gesellschafter MODINT Credit & Finance

vanderhoorn@modintgmbh.de +31 (0)6 22424376
info@modintcredit.com
www.modintcredit.com