Gepubliceerd op 2 december 2016

Hoe ga ik met mijn data om?

sfph010920160063_optBig data rules the world. Nog niet echt, maar we zijn wel hard op weg. Steeds meer bedrijven willen iets met de enorme berg gegevens die ze verkrijgen doordat ze werken met moderne informatiemiddelen.

Ook de financiële en juridische wereld is bezig zich beter te equiperen om met data meerwaarde te creëren voor klanten en medewerkers. Haar functioneren staat op het spel. De IT-expert steekt graag de helpende hand toe. Zoals naar die accountant die recent met een prangende vraag zat. Hij is afhankelijk van zijn medewerkers voor zijn marktwaarde en wil de goede houden om zijn concurrentiepositie te verstevigen. Maar hoe voorkom je dat uitgerekend je beste medewerkers onverhoopt vertrekken? Zijn vraag hoe hij daarvoor data analytics kan inzetten, legde hij op het bordje van zijn IT-partner Valid.

Stay Ahead


Valid is een IT-dienstverlener, die zijn klanten deskundig en pragmatisch advies geeft en zijn diensten inzet om hun doelstellingen te helpen realiseren. Advies dat het succesvol implementeert en de klant tevens de zorg voor zijn IT-beheer uit handen kan nemen. Op die manier laat Valid zijn klanten vooroplopen in hun markten. Vandaar hun motto ‘Stay Ahead’.

Advanced analytics


Voor Olivier Giraud, manager marketing en communicatie van Valid (met vestigingen in Maastricht, Eindhoven en Utrecht), is het zonneklaar dat ‘big data en advanced analytics’ in de dienstverlening van Valid een steeds grotere rol gaan spelen. “Zoals ook bij die vraag van de accountant komt vaak de privacy om de hoek kijken. Dan gaat het erom hoe je ethisch verantwoord met data omgaat. Nu is ‘echt’ een van de kernwaarden van ons bedrijf. We willen eerlijk zijn en niet ‘big brother’ spelen. We willen ons verplaatsen in een bedrijf en – ondersteund door data-analyses – voorspellende modellen ontwikkelen, om het te helpen een betere werkgever en partner voor zijn klanten te worden. Je moet dan op een andere manier naar data en hun voorspelbaarheid gaan kijken.”

Omgaan met data


Valid ziet de behoefte aan die diensten de laatste tijd ook in de juridische en financiële dienstverlening. Ook hier wordt nagedacht over hoe om te gaan met al die binnenstromende gegevens. “Jaarverslagen zijn natuurlijk bergen van ongestructureerde informatie”, vult collega Bart Buschmann aan. “Hoe kun je die analyseren en de waarde eruit halen? Daar zijn andere technieken voor nodig, maar in concept gaat het wel steeds om dezelfde vraag: hoe ga ik om met mijn data? Als Valid zoeken wij uit wat je allemaal aan data in handen hebt en denken we mee hoe je deze kunt inzetten voor een betere bedrijfsvoering.”

De Cloud


De adoptie van Cloud-technologieën is nog niet voor de helft gevorderd weten zij, maar de exponentiële groei ervan valt niet meer te ontkennen. Olivier Giraud: “De een is er al verder mee dan de ander. Het gaat erom de juiste keuzes en afwegingen te maken. Clouddiensten maken het mogelijk om flexibeler met IT-middelen om te gaan. Je hoeft niet zelf te investeren in vaste IT-activa.”
Valid wil groeien met big data en Cloud. De IT-expert zoekt dan ook nieuwe medewerkers die de skills hebben zich te kunnen verdiepen in de processen en de techniek van klanten. “Maar die zijn schaars”, weet Giraud. “Dus investeren wij in mensen en zetten onze organisatie daardoor op de juiste manier neer. Dat is ook voor klanten een goede ontwikkeling, om na te denken over waar je tegenaan kunt lopen. Op dat moment worden ook zij van meer waarde voor hun klanten en wordt hun IT waar zij ooit voor bedoeld was: het faciliteren van de business.” «

Valid 
Flight Forum
www.valid.nl

Tekst: Van Zandvoort Communicatie / Fotografie: Sjef Frijns