Gepubliceerd op 1 april 2020

Het inrichten van een flexibele organisatie

Innovaties volgen elkaar de laatste jaren razendsnel op. Zeker rondom het internet zijn er vele nieuwe innovatieve bedrijven opgestaan. Deze snelle ontwikkeling vraagt veel van ondernemers om constant mee te gaan in de nieuwe trends. Zo hebben er bij de meeste bedrijven de afgelopen jaren veel reorganisaties plaatsgevonden. Voor werknemers is stabiliteit echter een belangrijke factor voor optimale werkprestaties. Hoe richt je een organisatie in die zowel stabiel is als flexibel?

Een snelle samenleving

In deze tijd moet je als organisatie flexibel zijn en in staat zijn om snel te kunnen schakelen om in bedrijf te blijven. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat organisaties zo zijn ingericht dat werknemers niet afhankelijk hoeven zijn van hun locatie om het werk uit te kunnen voeren. Vooral op IT-gebied brengt dit veel uitdagingen met zich mee. Werknemers moeten namelijk wel in staat zijn om met elkaar te blijven communiceren en bestanden met elkaar te kunnen delen. Hoe kan je ervoor zorgen dat deze data ook beveiligd blijft?

Databeveiliging

Met de introductie van de AVG-wet heeft de overheid al veel stappen ondernomen om bedrijven secuurder met hun data om te laten gaan. Wanneer dit niet op de juiste manier gebeurt kunnen hier fikse boetes tegenover staan. Om de data infrastructuur op een goede manier in te richten binnen organisaties is de ISO 27001 in het leven geroepen. ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. In deze standaard staat beschreven hoe je procesmatig om kunt gaan met het beveiligen van informatie. Wanneer alle systemen zijn geïmplementeerd ben je als organisatie in staat om belanghebbende het vertrouwen te bieden dat informatie in jouw organisatie goed is beveiligd.

Er zijn verschillende certificering partijen in Nederland aanwezig die jou hierbij kunnen helpen om het certificaat te behalen. Op deze manier kan jij er voor zorgen dat je organisatie veerkrachtig en flexibel is in ook moeilijke tijden. Een ander certificaat dat je kan helpen om je organisatie veerkrachtig in te richten is de ISO 9001. Via dit certificaat leer je onder andere om risicogericht te denken.

Het implementeren van nieuwe systemen is een proces waar je in het begin wellicht niet op staat te popelen om aan te beginnen. Eenmaal geïmplementeerd zal het ervoor zorgen dat je als ondernemer bestand bent om mee te gaan in de snel veranderende samenleving.