Gepubliceerd op 10 april 2018

Help, ik heb het druk!

Na jarenlang kommer en kwel in ondernemend Nederland, jarenlang bezuinigingen en een inkrimpend personeelsbestand om vooral de moeilijke tijden te overleven is daar toch vrij plotseling de gekoesterde ommekeer.

Smachtend wachten op de bevestiging van de wens dat na zeven magere ook weer zeven vette jaren volgen wordt met stijgende hoop gekeken hoe ondernemend Nederland zich ontwikkelt. Maar voldoen aan een aantrekkende vraag gaat niet altijd even makkelijk. Lang hebben ondernemers hun hoofd gebroken over de vraag hoe (nog verder) gekort kan worden op het meestal duurste kostenaspect, de personeelskosten.

Na al dan niet gedwongen afvloeiingen wordt het plots druk in de toko en wordt mw. Van Buuren en haar rechterhand Anja node gemist op de administratie. Met misgenoegen constateert de ondernemer dat de telefoon niet altijd meer kan worden opgenomen dat er geen tijd meer is voor het versturen van aanmaningen met als gevolg dat onbetaalde facturen weer blijven liggen. Geconcentreerd om vooral de commerciële boot niet te missen dreigt het spook dat staat voor liquiditeitstekort de kop weer op te steken.

Hoe hiermee te handelen? Is extern debiteurenbeheer het antwoord? Of misschien factoring? Of blijven we gewoon bij ons traditionele incassobureau? Vragen die altijd al actueel waren maar in tijden van groei vanuit een gekrompen organisatie meer aandacht verdienen dan ooit.

ABC Incasso B.V.